หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(กลุ่มที่ 1)) ที่ (จ)239/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(กลุ่มที่ 4)) ที่ (จ)259/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(กลุ่มที่ 3)) ที่ (จ)258/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา พัฒนาเพิ่มเติมระบบฐานข้อมูลงบประมาณทาง Internet เพื่อรองรับการทำงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ (จ)184/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 10 แห่ง ที่ E36/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ.(ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปู่ทา ม.6 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ชำรุดจากอุทกภัย) ที่ส.66/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารโรงผลิตไบโอดีเซล(ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา) 1 หลัง ที่.63/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด(ไฟฟ้า)) ที่ ส.62/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) ที่ ส.60/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) ที่ ส.55/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้างทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร(ประเภทเตาชีวมวล) ที่ ส.52/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันมาจากพระราชดำริ(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) ที่ ส.49/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด(ไฟฟ้า)) ที่ ส.48/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง) ที่ ส.47/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำ(ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.46/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำ(ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.45/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน ที่ ส.44/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ.(ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โครงการก่อสร้างศิลปาชีพเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ชำรุดจากอุทกภัย) ที่ ส.41/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ที่ ส.38/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด(ไฟฟ้า)) ที่ ส.31/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 [334] 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537