หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการสอบราคา ซื้อวัสดุท่อและอุปกรณ์ประกอบ โครงการพัฒนาโครงการไฟฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการผาหมอน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่ ส72/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E58/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ตรวจสอบและวิเคราะห์การผลิตไบโอดีเซลชุมชนขนาดกำลังผลิต 1,000 ลิตร 1 เครื่อง ที่ (จ)226/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E58/2556
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ที่ ส.71/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก ที่ E55/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ฝาย อาคารโรงไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 3 แห่ง ที่ E56/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ E52/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ(Promoting Energy Efficiency in Commercial Building(PEECB) ที่ (จ)234.2/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวภาพภายใต้ความร่วมมือรัฐบาลจีน ที่ (จ)224/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส.65/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ค่าติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการไฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนอกส์ ที่ E54/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์กาารเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง ที่ E51/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อบริหารจัดการศูนย์บัญชาการ(Situation Room) ข้อมูลกลางสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ j309/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง ที่ E47/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้างโครงการ Thailand Energy Award 2013 (กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสาร Thailand Energy Awards) ที่ E40/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่(จ)327/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ที่ (จ) 245/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการกำกับดูแล และส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื้นที่ภาคกลาง(บางส่วน) และกรุงเทพมหานคร ที่ (จ)257/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหหกรรมชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก 10 แห่ง ที่ E45/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 [332] 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537