หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน (ประเภทระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก(Green House) แบบความร้อนเสริม) ที่ ส.87/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน (ประเภทหม้อน้ำชีวมวลผสมผสาน) ที่ ส.86/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน (ประเภทเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดอุโมงค์ลม แบบความร้อนผสมผสาน) ที่ ส.85/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน (ประเภทเตาฟืนนาชุมเห็ด) ที่ ส.80/2556
ผลการสอบราคาจัดจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ประเภทระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) ที่ ส.89/2556
ผลการสอบราคาจัดจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ประเภทเตา LPG ประสิทธิภาพสูง) ที่ ส.81/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน (ประเภทตู้อบแห้งลำไย) ที่ ส.88/2556
ผลการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส.83/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ(Promoting Energy Efficiency in Commercial Building,(PEECB) ส่วนที่ 2 (สำหรับภารกิจที่ 2 และ 3) ที่ (จ)436/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ประเภทระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก(Green House)) ที่ ส.79/2556
ผลการสอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ประเภทโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์) ที่ ส.78/2556
ผลการสอบราคาซื้อ เครื่องเชื่อมแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตัว ที่ ส.77/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ที่ E65/2556
ผลการสอบราคา ซื้อวัสดุท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่ ส.75/2556
ผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือติดตั้งและทดสอบเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ที่ ส.76/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านบ้านผาแดงลีซอ ที่ ส.74/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบและผลิตต้นแบบระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต ที่ (จ)388/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต ที่ E59/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการส่งเสริมและสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ที่ E57/2556
ผลการสอบราคาจ้าง โครงการศึกษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวภาพภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลจีน (ค่าดำเนินงานขนส่ง และติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ) ที่ ส73/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 [331] 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537