หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
งาน "พลังเด็ก พลังสู่โลกอนาคต" ตอน ตลุยดินแดนปีรามิด ดินแดนมหัศจรรย์
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่องาน "พลังเด็ก พลังสู่โลกอนาคต" ตอน ตลุยดินแดนปีรามิด ดินแดนมหัศจรรย์ จัดงานโดย สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคด้านพลังงาน ภายใต้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมี นายพงษ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคด้านพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้
วันสถาปนาครบรอบ 63 ปี พพ.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดงานเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 63 ปี โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดพิธีตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมร่วมกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ โดยมี ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานของ พพ. เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานสนามหญ้า เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2559
สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2558 ที่ผ่านมา
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวสรุปถึงสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2558 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มในอัตรา 4.2% ระบุผลพวงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริการ และการใช้จ่ายของรัฐบาล และราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลง คาดการณ์แนวโน้มปี 2559 การใช้น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศยังร่วมมือประชาชนลดใช้ไฟฟ้า-น้ำมัน เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานของชาติให้เป็นรูปธรรม ณ The Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559
ร่วมอวยพรเทศกาลปีใหม่ 2559
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าพบนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อมอบของขวัญและอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 ณ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2558
นางกุลวรีย์ บูรณะสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2558 โดยการสัมมนาในวันนี้ มีการนำเสนอเทคโนโลยี และหลักเกณฑ์เงื่อนไขสนับสนุนการผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ณ โรงแรมบางกอกชฎา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
สัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาชี้แจงแนวทางการฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ( แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ) สำหรับอาคารควบคุม ( กลุ่มโรงแรมและโรงพยาบาล ) ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงสกัดน้ำมัน ปาล์มเชิงพาณิชย์
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงสกัดน้ำมัน ปาล์มเชิงพาณิชย์และแบบครบวงจรเพื่อผลิตไบโอดีเซลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางวิธีการให้การสนับสนุนจาก พพ. และแนวทาง การส่งเสริมการลงทุนจาก ESCO Fund ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558 ณ ห้องประชุม ชลธี โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จ. กระบี่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การชี้แจงแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
แนวทางการใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลังงาน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการประชุมหารือ “แนวทางการใช้ข้าวจากสต๊อกของรัฐบาลเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลังงาน” ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
สัมมนาการพัฒนาต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภาครัฐ
นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ” พร้อมมอบรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
การสัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการสาธิตการใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดในหม้อน้ำขนาดเล็ก เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม
นายกุศล ชีวากร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยค้นคว้าพลังงาน เป็นประธานงานสัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการสาธิตการใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดในหม้อน้ำขนาดเล็ก เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
สัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงาน)"
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงาน)" โดยมีโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO/Revolving Fund) ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง "อาคารควบคุมที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการระบบการจัดการพลังงาน" โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเป้าหมายรวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้อาคารควบคุมเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ จัดขึ้น ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ลงนามการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดย ESCO
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงนามสัญญา “โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงงาน โดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)”กับ นายหิน นววงศ์ ผู้แทนสถาบันพลังงานพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางวิธีการให้การสนับสนุนจาก พพ. และแนวทาง การส่งเสริมการลงทุนจาก ESCO Fund ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558 ณ โรงแรมดุสิต ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
สัมมนาการออกใบอนุญาตรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวนโยบาย การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ภายใต้ “โครงการงานขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
สัมมนาการจัดการพลังงานสู่ระดับสากล (ISO 50001)
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
เปิดงานด้านพลังงานทดแทน
ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน “RENEWABLE ENERGY ASIA 2015” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “อนาคตพลังงานหมุนเวียนไทย” และเยี่ยมชมบูธของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
ประชุมหารือ “แนวทางการใช้ข้าวจากสต๊อกของรัฐเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม”
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการประชุมหารือ “แนวทางการใช้ข้าวจากสต๊อกของรัฐเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ อาทิ กระทรวงการคลัง,กรมการค้าต่างประเทศ,กรมสรรพสามิต,องค์การสุรา,สวท.,วว. รวมทั้งผู้ประกอบการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาล โดยที่ประชุมได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการนำข้าวจากสต๊อกของรัฐมาผลิตเป็นเอทานอล โดยมุ่งเน้นการควบคุมไม่ให้ข้าวกลับเข้าสู่วงจรเพื่อการบริโภค และความรวดเร็วในการระบายข้าว ซึ่งเบื้องต้นผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาล โดยเสนอให้ภาครัฐพิจารณาสนับสนุนด้านข้อมูลทางเทคนิค,โครงสร้างราคา รวมถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ ผู้ประกอบการ ทั้งนี้กระทรวงพลังงาน โดย พพ. จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล ต่อไป สำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ พพ. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางวิธีการให้การสนับสนุนจาก พพ.และแนวทาง การส่งเสริมการลงทุนจาก ESCO Fund ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537