หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลทำสะอาดสถานที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) (ส.79/59)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ (ส.74/59)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเดินหนังสือรับ-ส่ง จำนวน 1 อัตรา (ส.34/59)
ประกาศราคากลาง เรื่องว่าจ้างซ่อมท่อ Penstock ของเครื่องกังหันน้ำ Unit 1 และ Unit 2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง (จ.488/2558)
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทเตาชีวมวล) ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ ผลผลิตพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ และผลผลิตการอนุรักษ์พลังงาน วิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 1 อัตรา (ส.46/59)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคล 1 อัตรา (ส.45/59)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 1 อัตรา ( ส.47/59)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (ส.82/58)
ประกาศราคากลางวาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลภูมิทัคน์ จำนวน 1 อัตรา (ส.43/59)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (ส. 42/59)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (ส.42/59)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจัดพิมพ์เอกสาร ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 อัตรา (ส.30/59)
ประกาศราคากลางว่าจ้างเหมาผู้ช่วยประสานงานประจำกองแผนงาน จำนวน 1 อัตรา (ส.32/59)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถยนต์ประจำโครงการ (สำหรับงานส่งน้ำเพื่อการเกษตรประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันบุรีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 อัตรา (ส.31/59)
โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ ( ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 2)
ประกาศราคากลาง ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสาคาม) (ส.76/59)
การพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล (จ) 93/2559
การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด (จ) 89/2559
การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล (จ) 94/2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537