หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ที่ E 41/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558 ส.44 /2558
ประกาศ ที่ ส. 48/2558 เรื่อง ประกาศสอบราคา ซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำฝั่งตะวันออก โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพักรับรอง อาคารสโมสรและจัดแสดงเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการที่ 4(จังหวัดหนองคาย) เลขที่ E29 /2558
ประกาศ ที่ E 39/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง
ประกาศ ที่ E 40/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 5 แห่ง
ประกาศ ที่ E 37/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง
ประกาศ ที่ E 38/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 20 แห่ง
ประกาศ ที่ E 36/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง
ประกาศ ที่ ส.47/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง) เพื่อสนับสนุนโครงการเกาะพลังงานสะอาด (Green Island)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 5 แห่ง เลขที่ E34 /2558
ประกาศ ที่ E35/2558 เรื่อง ประกวดราคา โครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่ง(ค่าจัดซื้อระบบไฟฟ้าแบบผสมผสานพร้อมติดตั้งและทดสอบ)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง เลขที่ E 27 /2558
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558 เลขที่ ส.39 /2558
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า (Inverter) โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เลขที่ ส.41 /2558
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์เรียนรู้ชุมชน 20 แห่ง เลขที่ E25 /2558
ประกาศ ที่ ส.44/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558
ประกาศ ที่ ส.45/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558
ประกาศ ที่ ส.46/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ อุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า (Inverter) โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537