หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง บริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร/ตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบเครื่องกลไฟฟ้า ที่ E70/2556
ผลการสอบราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Leased Line) ที่ ส106/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ที่ ส102/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน (กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ Media (สื่อโสตทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์) ที่ E71/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 384 เครื่อง ที่ ส105/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ที่ ส108/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มผู้ใช้อาคาร/าสำนักงาน (กิจกรรมรณรงค์ (Event)/ รางวัลและของที่ระลึก) ที่ E73/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มผู้ใช้อาคาร/าสำนักงาน (กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ Media (สื่อรูปแบบใหม่)) ที่ E72/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มผู้ใช้อาคาร/าสำนักงาน (กิจกรรมประชาสัมพะนธ์ผ่านสื่อมวลชน(PR)) ที่ E69/2556
ผลการสอบราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ที่ ส104/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (e-library) ที่ ส103/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารบ้านตัวอย่างอนุรักษ์พลังงาน (บริเวณเทคโนธานี) และศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) ที่ ส100/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้าง เหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติบ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน(บริเวณเทคโนธานี)และศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน(Mini Plant) ที่ ส101/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ E67/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มกรุงเทพฯ แลปริมณฑล(กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี) ที่ (จ)478/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ที่ (จ)272/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มอาคาร/สำนักงาน (ว่าจ้างปรึกษากิจกรรมประเมินผลโครงการ) ที่ (จ)484/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ) ที่ (จ)482/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออก ที่ (จ)480/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน ที่ (จ)476/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 [329] 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537