หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการผาผึ้ง อ.วังเจ้า จ.ตาก ที่ ส.15/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ที่ (จ)29/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการน้ำกิน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่ ส.10/2557
ผลการสอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ที่ ส.11/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเจ้าหัวหน้า(ห้วยทราย) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่ ส.16/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ที่ E8/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา "โครงการปรับปรุงและพัฒนาระหัดวิดน้ำ" ที่ (จ) 44/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่ (จ)43/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่ E6/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนทางไปสันเขื่อน และ Sill Way โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิริธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่ E7/2557
ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ที่ ส8/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ค่าติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม 12 ชุด ที่ E3/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในถาคพลังงาน ที่ (จ)11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 23 โครงการ ที่ E2/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ ที่ (จ) 8/2557
ผลการสอบราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองสำหรับระบบฐานข้อมูล ที่ ส7/2557
ผลการสอบราคาจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง ฝาย อาคารโรงไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ที่ ส3/2557
ผลการสอบราคาจัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ที่ ส2/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 2 ชุด ที่ E1/2557
ผลการสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส1/2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 [328] 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537