หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการเงินหมุนเวียน ที่ (จ) 141/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาว่าจ้่าง ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 73 แห่ง ที่ E25/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคกลาง ที่ (จ)133/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคเหนือ ที่ (จ)127/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออก ที่ (จ)130/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ) ที่ (จ)159/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้) ที่ (จ)159/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการนำร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับชุมชน ปี 2557 ที่ (จ) 168/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น สอบราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ ส.29/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาว่าจ้่าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เขตพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่ E27/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง ที่ E24/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทอุปกรณ์ประหยัด(ไฟฟ้า) ที่ E36/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาว่าจ้่าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรืือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 8 แห่ง ที่ E29/2557
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากังหันลมสูบน้ำพร้อมทดสอบ ที่ (จ)114/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาว่าจ้่าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรืือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก 8 แห่ง ที่ E31/2557
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและแนวทางการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแบบครบวงจร ที่ (จ)97/2557
ประกาศเรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน ที่ ส25/2557
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ที่ (จ) 2/2557
ประกาศ เรื่องผลการสอบราคาจ้าง ซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ ส28/2557
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ที่ (จ) 3/2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 [325] 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537