หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย ที่(จ)165/57
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาานตามกฏหมายสามัญอาคาร) ที่(จ)140/57
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ที่(จ)142/57
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง ที่(จ)115/57
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ที่(จ)167/57
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบระบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน ที่(จ)125/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)174/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ที่ (จ)162/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ (จ)95/2557
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยใช้กลไก ESCO อาคารควบคุมภาครัฐ ที่ (จ) 187/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำวัสดุและเอกสารเผยแพร่ โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวน 3 รายการ ที่ ส.30/2557
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ที่ (จ)171/2557
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการแข่งขันการปรับปรุงบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)170/2557
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ที่ (จ)158/2557
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเตารังสีอินฟราเรด ที่(จ)164/2557
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับชุมชนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ (จ)168/2557
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับชุมชนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่(จ)119/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการโครงการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตาม พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคใต้และภาคตะวันตก 8 แห่ง ที่ E42/2557
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ (จ)163/2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 [323] 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537