หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 ธ.ค. 2560)
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร,เทศบาลตำบลสร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร "โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561" จำนวน 74 คน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย โดย นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)งบประมาณ 2561เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (18 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรโดย พลังงานจังหวัดชุมพร (คุณทองรัตน์ วรรณนุช)และคณะฯ นำเทศบาลตำบลชุมโค และเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จ.ชุมพร จำนวน 40 ท่าน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)งบประมาณ 2561เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 40 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน (15 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน เพื่อค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพลังงาน จำนวน 150 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ (15 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน นำคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองล่อง และเทศบาลตำบลศรีเตี้ย จังหวัดลำพูน จำนวน 67 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว และเจ้าหน้าที่ ศบ.10 ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ตามฐานเรียนรู้ฯ ต่างๆ
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในงาน "มหกรรมคำแคนดินแดนพอเพียง ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (15 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงานนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในงาน "มหกรรมคำแคนดินแดนพอเพียง ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
นิทรรศการในงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (scouts go solar) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี (15 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์ พพ. ร่วมจัดนิทรรศการในงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์(scouts go solar) เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมชมนิทรรศการ ประมาณ 1,000 คน เมื่อวันที่ 11-15 ธันวาคม 2560
ประชุมสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (15 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดประชุมสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสำราญ ปทุมานนท์ (ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี) กล่าวรายงาน และ พันตำรวจโท วิบูลย์ อุ่นนันกาศ รองผู้กำกับการ 2 กล่าวเปิดการประชุม ในครั้งนี้มีกำลังพลเข้ารับฟังการชี้แจงจำนวน 190 คน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ (13 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) กล่าวรายงานการประชุม และ นายมานัส ต๊ะชมภู สาธารณสุขอำเภอแม่สอด กล่าวเปิดการประชุม มี อสม. และบุคลากร รพสต.แม่ปะ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ จำนวน 113 คน เมื่อันที่ 13 ธันวาคม 2560
โครงการ ถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ (8 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่3(จังหวัดมหาสารคาม)จัดการประชุมครั้งที่ 1ภายใต้โครงการ ถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายเฉลียว ตามสีรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอบ้านด่าน ผู้แทนสภอ.บ้านด่าน สัสดีอำเภอบ้านด่าน ผอ.โรงเรียนบ้านปลัดปุ๊ก ผอ.รพ.สต.ในอำเภอบ้านด่าน นายกองการบริหาส่วนตำบลวังเหนือ ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลวังเหนือ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 (8 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) กล่าวรายงานการประชุม และ ร.ต.อ.เศกฤทธิ์ สยมชัย รอง ผบ.ร้อยตชด.317 กล่าวเปิดการประชุม มีผู้นำชุมชน ราษฎร และบุคลากรตำรวจ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ จำนวน 84 คน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
จัดนิทรรศการและประชุมสัมมนา(ครั้ง1)เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต (7 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ)จัดนิทรรศการและประชุมสัมมนา(ครั้ง1)เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต (พ.อ.รัฐพร พัฒนรังสรรค์)ให้เกียรติเป็นประธาน และ ผถผ.(คุณสำราญ ปทุมานนท์)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 150 ท่าน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
นิทรรศการและประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดขุนพรหมดำริ (7 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) จัดนิทรรศการและประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดขุนพรหมดำริ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 68 ท่าน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
"โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" (4 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยการนำของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นำเยาวชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพังงา ภายใต้ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) มี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 ธันวามคม 2560
โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสันติวนาราม (30 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าชี้แจงโครงการรายละเอียด แผนขั้นตอนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสันติวนาราม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมรับฟัง 44 รูป และประชาชน 7 คน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (29 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ)ประชุมสัมมนา(ครั้ง1)เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานฯการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดย รองฯผกก.ตชด.41 (พตท.สุนทร จิรวัฒนผลิน)ให้เกียรติเป็นประธาน มีข้าราชการตำรวจ และแม่บ้าน ตชด.414,พลังงานจังหวัดชุมพร,รถโมบายน์ของสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61ท่าน วันที่ 29 พฤษศจิกายน 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (29 พ.ย. 2560)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 126 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤษศจิกายน 2560
โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (29 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายธีรศักดิ์ พลายมี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเปิดการประชุม มีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ราษฎร อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมประชุม จำนวน 63 คน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (28 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ)ประชุมสัมนา(ครั้ง1)โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ มีผู้บริหารฯและ อสม.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 84 ท่าน ในการนี้ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ ให้เกียรติเป็นประธาน วันที่ 27 พ.ย.60
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (24 พ.ย. 2560)
ศบ.9 (นครศรีฯ) เข้าประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนิน โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดราชบุรณะ(อารามหลวง)อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในการนี้ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร(คุณวรรณี แก้วมณี)และพลังงานจังหวัดชุมพร(คุณทองรัตน์ วรรณนุช)ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย มีพระภิกษุ/สามเณร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 รูปและกรรมการฯวัด จำนวน 18 ท่าน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานและอนุรักษ์พลังงานสำหรับตลาดสด (20 พ.ย. 2560)
ผถผ. พร้อมด้วย หศบ.1(จ.ปทุมธานี)และ หศบ.5 (จ.ขอนแก่น)ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานและอนุรักษ์พลังงานสำหรับตลาดสด ณ ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 และได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดการใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด ปี 2554 ณ กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองโข่ย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537