หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
โครงการฝึกอบรม PRACTICAL ENERGY MANAGER TRAINING OF THE AJEEP SCHEME 2 PROGRAMME
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติโครงการ PRACTICAL ENERGY MANAGER TRAINING OF THE AJEEP SCHEME 2 ซึ่งจัดอบรม ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre of Energy : ACE) ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศญี่ปุ่น (ECCJ) และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini-plant) สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยมีนายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 (จังหวัดลำพูน)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดงานการชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ซึ่งมีผู้ประกอบการ โรงงาน อาคาร สถาบันการศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน 9 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะผู้จัดจะมีการชี้แจงในอีก 3 จังหวัดดังนี้ ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สถาบันไทย-เยอรมัน (นิคมอุตสาหกรรมอมตะ นคร ) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมประกอบอาหาร และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมประกอบอาหาร และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง บริเวณเต็นท์จุดรองรับประชาชน โดย กระทรวงพลังงาน กฝผ.และบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งบรรยากาศภายในสนามหลวงได้รับความสนใจจากประชาชนที่ผ่านไปมาแวะรับบริการอาหารฟรีอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดงานการชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ประกอบการ โรงงาน อาคาร สถาบันการศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยคณะผู้จัดจะมีการชี้แจงในอีก 4 จังหวัดดังนี้ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สถาบันไทย-เยอรมัน (นิคมอุตสาหกรรมอมตะ นคร) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
พลเอก อนันตพร กาญจนรันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ประจำปี 2560 และเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พพ. เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ พพ. ได้รับมอบหมาย พลเอก อนันตพร ยังได้เน้นถึงเรื่องกฎหมายด้านพลังงานที่ต้องเสนอข้อเท็จจริงและความถูกต้อง ประกอบกับหมั่นนำเสนอข้อควรรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมชี้แนะแนวทางโครงสร้างในการทำงาน ควรให้ความรู้ข้อมูลด้านอื่นแก่คนในองค์กรด้วยการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก มีการส่งเสริมด้านทุนการศึกษาและการฝึกอบรม สัมมนา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559
อบรม วิทยาการตัวคูณ
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม “วิทยากรตัวคูณ ครั้งที่ 2” โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยมีอาสาสมัครพลังงาน จากทั่วประเทศ จำนวน 150 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้สัมภาษณ์สด ผ่านรายการแจ๋ว แฟมิลี่ ทางช่อง 3
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วย พล.ร.ต.ดร.สมัย ใจอินทร์ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกันให้สัมภาษณ์สด ผ่านรายการแจ๋ว แฟมิลี่ ทางช่อง3 ถึงการดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน อาทิ การใช้น้ำมันไบโอดีเซลในเรืออังสนา ซึ่งเคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งรับเสด็จ, การส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล รวมถึงการผลิตไฟฟ้าให้ชาวบ้านห่างไกลด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และการพัฒนาพลังงานทดแทนอื่นๆ อย่างโซล่าเซลล์ พลังงานชีวมวล ชีวแก๊ส พลังงานจากขยะ เป็นต้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
การสัมมนา "การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE)" รุ่นที่ 6
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนา "การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE)" รุ่นที่ 6 โดยมี นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคลด้านพลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ โดยรวบรวมความรู้ใหม่ ๆ จากสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีและแนวคิดที่ทันสมัย เน้นไปที่เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักของโรงงานและอาคารควบคุม และบรรยายสาระสำคัญพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดย นายปฏิภาณ สวนสวัสดิ์ ภายในงานมีบูธแสดง สาธิต เทคโนโลยี วัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเจ้าของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ผู้นำเข้า หรือผู้ออกแบบใช้งาน ที่เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถผ่านรูปแบบการสัมมนา และการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในแต่ละหน่วยงาน เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จัดขึ้น ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินการใช้พลังงาน ครั้งที่ 3
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินการใช้พลังงาน ครั้งที่ 3 เรื่อง เกณฑ์ระบบกรอบอาคาร ทั้งนี้เพื่อศึกษา ปรับปรุงยกระดับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคารใหม่ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของกระทรวงพลังงาน และพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (โปรแกรม BEC) ให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ สะดวกในการใช้งานในอนาคตต่อไป ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ เมื่อวันนี้ 19 ตุลาคม 2559
พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมพิธีและลงนามถวายความอาลัย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางมาร่วมสรงน้ำพระบรมศพ ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (พพ.) เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายทิศทางในการดำเนินการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “การศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย” ณ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ห้อง ประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รักษาการอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานพิธีบวงสรวงพ่อปู่สิงห์สุระ ชัยยะเทวะ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสรับตำแหน่งรักษาการอธิบดี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559
การสัมมนาวิชาการ โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน ในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีการบรรยายถึงการนำเสนอร่างเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัย และสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดย ผศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ , ดร.ชญาณิน จิตรานุเคราะห์ , ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์ ทั้งนี้เพื่อศึกษาและพัฒนาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย สำหรับพื้นฐานข้อมูลอ้างอิงในการส่งเสริมเรื่องบ้านประหยัดพลังงาน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการและผู้ประกอบการ ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จะนำมาใช้ในการปรับปรุง ให้การศึกษาในครั้งนี้ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตรงกับเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ก้าวสู่ปีที่ 15 กระทรวงพลังงาน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 14 ปี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
งานเสวนา เรื่อง"เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กุญแจสู่พลังงานแก้จน" จังหวัดมหาสารคาม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดงานเสวนา เรื่อง"เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กุญแจสู่พลังงานแก้จน" โดยมีนายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยการเสวนาครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อผลิตสินค้าชุมชน เช่น ถ่านอัดแท่ง ข้าวแต๋น การเพาะเชื้อเห็ด เป็นต้น โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายสายพัน ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม, ผศ.ปรีชา ศรีประภาคาร อาจารย์และวิศวกรพลังงานศูนย์วิจัยและพัฒนาตักสิลาเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,นายสุภีร์ ดาหาร ประธานอาสาสมัครพลังงานภาคอีสานและประธานอส.พน.จังหวัดขอนแก่น, นายถนอม เล็กเจ็ก ประธานวิสาหกิจชุมชนพลังงานทดแทนบ้านหนองโนและประธานอส.พน.จังหวัดมหาสารคาม และนางเกศราพร ศรีสม ประธานวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่าน ณ อุทยานพลังงาน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
พิธีมอบสัญญาสนับสนุนโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาสนับสนุนโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 ระหว่าง พพ. และสถานประกอบการ จำนวน 7 แห่งพร้อมสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ และแผนการดำเนินงานต่อไป โดยนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ. ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการในการนำเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้งาน กระตุ้นการนำเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไปใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสามารถลดการใช้พลังงานและมีการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานได้ต่อไป พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
พิธีมอบหนังสือยืนยันการสนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ (Matching Fund)
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ในพิธีมอบหนังสือยืนยันการสนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ (Matching Fund) แก่โรงพยาบาลภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ 20 แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้อาคารโรงพยาบาลภาครัฐได้ดำเนินการ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในโรงพยาบาลของภาครัฐ ณ อาคาร 2 บ้านพิบูลธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
ไทยครองแชมป์ ASEAN Energy Awards 2016 เวทีพลังงานอาเซียน “เนปิดอว์”
(21ก.ย.59เมียนมา) ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ในช่วงค่ำรัฐบาลเมียนมาได้เป็นเจ้าภาพ จัดพิธีประกาศผลรางวัล ASEAN Energy Awards 2016 ซึ่งมีขึ้นระหว่างงานเลี้ยง AMEM Gala Dinner ASEAN Energy Awards นับเป็นรางวัลเกียรติยศด้านพลังงานระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเชิดชูเกียรติและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการของประเทศสมาชิก โดยปีนี้ตัวแทนผู้เข้าประกวดจากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลมาครองได้สูงสุดถึง 16 รางวัล จากทั้งหมด 47 รางวัล สูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลในประเภทบุคคลพลังงานดีเด่นให้กับผู้ที่มีบทบาทสำคัญด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยบุคคลากรจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นางอัมราพร อัชวังกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า “การพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ณ วันนี้ นับว่ามีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558–2579 ซึ่งกำหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579 และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579 ที่ตั้งเป้าหมายในการลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อ GDP ของประเทศ (Energy Intensity) อย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2579 เช่นเดียวกัน ซึ่งการกำหนดแผนดังกล่าวเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และหนึ่งในมาตรการต่างๆ ที่ออกมากระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดการลดใช้พลังงานโดยวิธีการสมัครใจ คือ การจัดประกวดสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความคิดริเริ่มของผู้ประกอบการไทยทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานรูปแบบต่างๆ อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จต่อการเข้าร่วมการประกวด ASEAN Energy Awards มาอย่างต่อเนื่อง”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537