หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ประจำโครงการ (งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า) ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ (ส. 22/59)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถยนต์ประจำโครงการ (งานก่อสร้างฝาย) ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ (ส.23/29)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ดูแลงานคอนกรีตประจำโครงการไฟฟ้าน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ (ส25/59)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ (ส.26/59)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ดูแลงานบำรุงรำกษาสถานที่ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ (ส.27/59)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ดูแลงานบำรุงรักษาสถานที่ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ส.27/59
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัตถุดิบ จำนวน 4 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีพิเศษ (จ.490/2558)
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง/อะไหล่ระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชน จำนวน 14 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีพิเศษ (จ.489/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก (จ.100/2559)
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ.99/2559)
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก (จ.101/2559)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่นิติกร ( ด้านพิจารณาและตอบข้อหารือ) ส. 37/59
ประกาศราคากลางโครงการว่าจ้างเหมาพนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 1 อัตรา(ส.39/59)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่นิติกร (ด้านนิติกรรมและสัญญา) (ส. 36/59)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าที่นิติกร (ด้านพิจารณาและตอบข้อหารือ) (ส. 37/59)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาพนักงานเดินเอกสารภายใน จำนวน 1 อัตรา (ส.38/59)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร จำนวน 1 อัตรา (ส.35/59)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของกลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 อัตรา (ส.53/59)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ ประจำหน้าห้องรองอธิบดี เลขที่ 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 อัตรา (ส.51/59)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำหน้าห้องรองอธิบดี (เลขที่ 2 ) (ส. 50/59)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537