หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศยกเลิกเลขที่ 19/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง/อะไหล่ระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชนจำนวน 14 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)สำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 25 นาที 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์(e-bidding) เลขที่ 32/2558
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 29/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 28/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 27/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(Internet Leased Line) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองสำหรับระบบฐานข้อมูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 24/2558 ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีด้านอนุรักษ์พลังงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ 23/2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมท่อ Pentock ของเครื่องกังหันน้ำ Unit 1 และ Unit 2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 22/2558
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา (80.11.17.14) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 21/2558
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 20/2558 เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่่ภายใน พพ. วิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 3 (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง/อะไหล่ระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชน จำนวน 14 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน วิธี (e-bidding)
ประกาศราคาซื้อวัตถุดิบ จำนวน 4 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 5 (e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537