หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ที่ E14/2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการรับประกันชำรุดบกพร่อง
ประกาศ ที่ E13/2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการรับประกันชำรุดบกพร่อง
ประกาศ ที่ E12/2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการรับประกันชำรุดบกพร่อง
ยกเลิกประกาศ ที่ ส.6/2558 สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาด 30 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4 ชุด
ประกาศ ที่ ส.31/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน,ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (4 ห้องแถว) และปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)
ประกาศ ที่ ส.30/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) 1 หลัง
ประกาศ ที่ E10/2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการรับประกันชำรุดบกพร่อง
ประกาศ ที่ ส.29/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)
ประกาศ ที่ ส.28/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน, ปรับปรุงบ้านพักรับรอง ,ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 , ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จังหวัดมหาสารคาม)
ประกาศ ที่ ส.27/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 , ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (4 ห้องแถว), ปรับปรุงอาคารโรงงาน, ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ประกาศ ที่ ส.26/2558 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ
ยกเลิกประกาศ ที่ ส.17/2558 สอบราคาจัดซื้อระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ
ประกาศ ที่ E4/2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ
ประกาศ ที่ ส.25/2558 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ประกาศ ที่ E19/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างปรัปปรุงสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม 10 สถานี 
ประกาศ ที่ E21/2558 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
ประกาศ ที่ E20/2558 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเคร่ื่องวัดและบันทึกข้อมูลศักยภาพพลังงานลมแบบเลเซอร์ 2 ชุด 
ประกาศ ที่ ส.17/2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดรายละเอียด
ประกาศ ที่ ส.24/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  จำนวน  394 เครื่อง
ประกาศ ที่ ส.23/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม 10 สถานี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537