หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสาธิตต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพในสวนสัตว์ดุสิต ที่ (จ) 403/2553
ผลการสอบราคาจัดซื้อ โครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซล(จัดซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว)ที่(ส33/2554)
ผลการสอบราคาจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ ที่ (ส32/2554)
ผลการสอบราคาจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน ที่ (ส26/2554)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำฯ ที่ (จ)413/2553
ประกาศที่ E28/2554 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศที่ E23/2554 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด ว่าจ้างงานก่อสร้างถนนและอุโมงค์ส่งน้ำ (C2)ฯ
ประกาศที่ E15/2554 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ว่าจ้างจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาเหมาะสมและผลกระทบต่อการใช้บี 20 แทนน้ำมันม่วงฯ ที่ (จ)10/2554
ประกาศที่ E36/2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงผลงานและหลักประกันของผู้เสนอราคา
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและประเมินศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฯ ที่ (จ)63/2554
ประกาศที่ E16/2554 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำฯ ที่(จ)412/2553
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมฯ ที่(จ)38/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมฯ ที่(จ)29/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ที่(จ) 65/2554
ผลการสอบราคา ว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการฯ ที่ (ส29/2554)
ผลการสอบราคา ว่าจ้างบำรุงรักษาระบบฐานสถิติข้อมูลการใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจฯ ที่ (ส89/2553)
ประกาศเรื่อง ผลการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และสาธิตการประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วมฯ ที่ (จ) 64/2554

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 [320] 321 322 323 324 325 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537