หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 1 หลัง ที่ ส7/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคา ว่าจ้างซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 หลัง ที่ ส5/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้ากระแสตรง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ ส3/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) ที่ ส16/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส15/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 4 แห่ง ที่ ส2/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ ที่ ส1/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา "การติดตามงานและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับงานของ 6 โครงการ (โครงการการติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานด้านความมั่นคง") ที่ (จ)336/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลผนังภายนอกอาคาร 8 ที่ ส40/2557
ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ(Campus Power) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุน โครงการสาธิตการใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดในหม้อน้ำขนาดเล็กเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ซ่อมกังหันลมขนาด 1,500 กิโลวัตต์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ส36/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ซ่อม Bearing ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่ ส38/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงระบบผลิตและใช้พลังงานจากขยะ ที่ ส37/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ปรับปรุงระบบป้องกันไฟฟ้า เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการงไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ที่ ส.35/2557
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ(จัดจ้างทำอุปกรณ์สาธิตเครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ) ที่ E46/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมโครงการสาธิตการใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดในหม้อน้ำขนาดเล็กเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ที่ ส34/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง ปรับแต่งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ส33/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (โรงงานควบคุม กลุ่มที่ 2 พื้นที่จังหวัดกรุงเทพ, ปทุมธานี, นครปฐม, กาญจนบุรี, ราชบุรีและสุพรรณบุรี) ที่ (จ)226/2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 [318] 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537