หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง เหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 394 เครื่อง ที่ ส24/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม 10 สถานี ที่ ส23/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก 3 แห่ง ที่ E5/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน ที่ E1/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้ากระแสตรง โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 1 โครงการ ที่ E8/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 ชุด ที่ E6/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบส่งน้ำ และอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ที่ E3/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ที่ E2/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก ในอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง ที่ (จ)53/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน ที่ ส21/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส16/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทเตาหุงต้ม) ที่ ส14/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) ที่ ส4/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้างซ่อมอาคารสำนักงานโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ ที่ ส13/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่น้ำดะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่ ส11/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ที่ ส19/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย 1 ระบบ ที่ ส18/2558
ประกาศ รื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยขมิ้น อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ ส12/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 หลัง ที่ ส10/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคา ว่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่มอน 1 และ 2 อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ที่ ส9/2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 [317] 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537