หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงถนน และปรับปรุงระบบประปา ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ที่ E33/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) ที่ E32/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง ที่ E30/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ที่ ส38/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 41 แห่ง ที่ E24/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุมและมอร์เตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำฝั่งตะวันตก (WP1) โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี ที่ ส37/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ที่ E28/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop System) ที่ (จ)151/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ที่ (จ)126/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงถนนภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ที่ E23/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ที่ ส20/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 หลัง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (4 ห้องแถว) 1 หลัง และปรับปรุงอาคารฝึกอบรม 1 หลัง ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ที่ ส36/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลศักยภาพพลังงานลมแบบเลเซอร์ 2 ชุด ที่ E20/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ที่ ส29/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (4 ห้องแถว) ปรับปรุงอาคารโรงงาน ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ที่ ส27/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาด 30 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4 ชุด ที่ ส33/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ที่ (จ)78/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ที่ (จ)55/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่ (จ)140/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ซ่อมอาคารสำนักงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำมะขึน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 1 โครงการ ที่ ส34/2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 [314] 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537