หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ วิธีตกลง
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ-สี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง วิธีตกลงราคา
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ วิธีตกลง
จัดซื้อเครื่องมือวัดความเข้มข้นก๊าซมีเทน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด วิธีตกลง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการใช้ชีวมวลฟางข้าว ใบและยอดอ้อย และลำต้นข้าวโพด เพื่อผลิตพลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก (จ.41/2559)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากผักตบชวาโดยการผลิคก๊าซชีวภาพในเขตลุ่มแม่น้ำท่าจีน โดยวิธีคัดเลือก (จ.62/2559)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและวิเคระห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ.83/2559)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ.42/2559)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการใช้ชีวมวลทางปาล์มและรากไม้ยางพาราเพื่อผลิตพลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก (จ.40/2559)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีคัดเลือก (จ.59/2559)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา ในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2558 โดยวิธีคัดเลือก (จ.) 162/2559
ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง วิธีตกลง
ประกาศราคากลาง ค่าปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 หลัง วิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง จ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถยรนต์ประจำโครงการ (สำหรับงานผลิตไฟฟ้า) ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 อัตรา (ส.70/59)
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ โดยวิธีตกลงราคา (จ.103/2559)
ประกาศราคากลางที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (จ.114/2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบรการบุคคลทำความสะอาด
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการปฏิบัติ ขับรถยนต์ประจำโครงการ (งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า) ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ (ส.24/59)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ขับรถนต์ประจำโครงการ (งานก่อสร้างท่อส่งน้ำ ท่อผันน้ำ) ประจำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ (ส. 21/59)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537