หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางสำหรับรถยนต์ ทะเบียน อบ-๑๕๔๘ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๗๑๐๓-๐๐๑๕ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) จำนวน ๒ ลูก ใช้กับรถบรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ (เครน) ทะเบียน ๙๔-๙๖๖๗ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑-๑๑๑๐-๐๐๓-๐๐๐๕ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของโรงไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารโรงไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๑๐๓-๐๐๐๖ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางสำหรับรถยนต์ ทะเบียน ปค.๔๒๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๑๐๓-๐๐๑๔ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ตฬ-๕๓๖๒ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๑๐๓-๐๐๑๒ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ตฬ-๕๓๖๙ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๑๐๓-๐๐๐๒ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาธิต (ด้านพลังงานทดแทน) ใช้ในการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒๑ รายการ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ วปร. จำนวน ๓ รายการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ ทะเบียน อบ-๑๕๔๘ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๗๑๐๓-๐๐๑๕ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) จำนวน ๒ ลูก ใช้กับรถบรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ (เครน) ทะเบียน ๙๔-๙๖๖๗ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑-๑๑๑๐-๐๐๓-๐๐๐๕ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอาการศโรงงานไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ติดตั้งภายในอาคารโรงไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๒๐๓-๐๐๐๖ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ในการจัดถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน กถผ.ศูนย์บริการวิชการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ FUJI XEROX หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๐๓๔-๐๐๐๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศทส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ครุภัณฑ์หมายเลข ๕๒-๗๙๐๖-๐๐๓๘ และ ๖๒-๗๙๐๖-๐๐๒๖ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศทส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน พล-๘๖๐๘ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐-๗๑๐๓-๐๐๑๔ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนบน) (ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน อาคารโรงไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ ทำคันดิน และภูมิทัศน์) ต.หนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๑๘ รายการ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537