หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 22/2558
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา (80.11.17.14) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 21/2558
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 20/2558 เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่่ภายใน พพ. วิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 3 (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง/อะไหล่ระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชน จำนวน 14 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน วิธี (e-bidding)
ประกาศราคาซื้อวัตถุดิบ จำนวน 4 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 5 (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 1 (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 2) (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 4 (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 11/2558 ประกวดราคาจ้างซ่อมท่อ Pentock ของเครื่องกังหันน้ำ Unit 1 และ Unit 2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (72.10.15.01) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเลขที่ 8/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อในหมวดบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการผลิต (73.15.21.01) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง/อะไหล่ระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชน จำนวน 14 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาเลขที่ 9/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 12/2558 ประกวดราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557กรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์อนุรักษ์พลังงาน(82.12.18.01) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 10/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (41.11.61.04) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก เลขที่ 7/2558 ประกวดราคาจ้างในหมวดสายควบคุมระบบการเดินสายส่งหลัก (26.12.17.02) เรื่องติดตั้งระบบป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 9/2558 ซื้อวัตถุดิบ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน จำนวน 4 รายการ (14.10.15.00) โดยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 8/2558 ซื้อหมวดบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการผลิต (73.15.21.01) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอะไหล่ระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชน จำนวน 14 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 7/2558 จ้างในหมวดสายควบคุมระบบการเดินสายส่งหลัก (26.12.17.02) เรื่อง ติดตั้งระบบป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537