escort bayan takipรงi satฤฑn al izmir escort izmir escort http://www.beylikduzuescortbayanlari.com porno 64 umraniye escort elitbahis elitbahis elitbahis elitbahis metroslot deneme bonusu veren siteler 2021 Diyarbakฤฑr escort cankaya escort eryaman escort izmir travesti ฤฐzmir Travesti PDKS mobil รถdeme ile bahis

 


 
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม(กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิ ทราย) ที่ (จ)๓๐๑/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฏหมาย กลุ่มที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้) ที่ (จ) ๓๑๕/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม(กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมอื่นๆ) ที่ (จ)๓๐๒/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มศูนย์การค้า) ที่ (จ)๓๐๓/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงานและฟาร์มปศุสัตว์) ที่ (จ)๓๐๐/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม(กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ) ที่ (จ)๒๘๙/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากหัวมันสำปะหลังสด/มันเส้น ที่ (จ)๒๓๕/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อ ชุดเครื่องสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ ที่ ส๓๑/๒๕๕๙
ประกาศ ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ที่ (จ) ๒๓๖/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ที่ (จ) ๒๘๒/๒๕๕๙
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชน
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม) ที่ (จ)๒๔๓/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายสำหรับโรงงานควบคุมภาครัฐ (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์) ที่ (จ)๒๙๒/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมในการผลิตพลังงานจากยางรถยนต์ใช้แล้ว ที่ (จ)๒๖๐/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม ที่ (จ)๒๔๖/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร) ที่ (จ)๒๔๕/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำห้องบัญชาการยุทธศาสตร์พลังงานของกรมพัพฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลัง (War Room) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ ๓) ที่ (จ)๒๗๖/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)๒๘๑/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี ๒๐ ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ที่ (จ)๒๖๖/๒๕๕๙

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 [302] 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537