หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 20 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (9 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 20 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย วันที่ 8 ธันวาคม 2563
ูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี ) ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และไฟฟ้าภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) (9 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี ) ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และไฟฟ้าภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
องค์หารบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ และประชาชน จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (8 ธ.ค. 2563)
องค์หารบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ และประชาชน จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนน์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ วันที่ 8 ธันวาคม 2563
โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 114 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (4 ธ.ค. 2563)
รงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 114 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ณ บริษัท มงคลสมัย จำกัด ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพนักงานบริษัทมงคลสมัย จำกัด (4 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ณ บริษัท มงคลสมัย จำกัด ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพนักงานบริษัทมงคลสมัย จำกัด เข้าร่วมจำนวน 135 คน วันที่ 3 ธันวาคม 2563
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าโอท็อป นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ ประมง ฯ (3 ธ.ค. 2563)
นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าโอท็อป นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ ประมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ประธานเปิดโครงการฯ ในงานนี้ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ได้นำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง (2 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง โดยนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ให้เกียรติ กล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมบูท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 125 คน วันที่ 1 ธันวาคม 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะผู้นำชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (1 ธ.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะผู้นำชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนน์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ วันที่ 1 ธันวาคม 2563
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยาย ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงาน บริษัท ธนภักดี จำกัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 72 คน (30 พ.ย. 2563)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยาย ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงาน บริษัท ธนภักดี จำกัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 72 คน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
คณะสมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย จำนวน 350 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (27 พ.ย. 2563)
คณะสมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย จำนวน 350 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ รณรงค์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (27 พ.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ รณรงค์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีประชาชนสนใจเข้าเยี่ยมชมบูทของ ศบ.5 (จ.ขอนแก่น) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (24 พ.ย. 2563)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 75 คน และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 49 คน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
นายเทพพิทักษ์ เอี่ยมเอื้อยุทธ รองประธานชมรมบ้านช่างฯ มีความประสงค์ขออบรม หลักสูตร การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนมีสมาชิกเข้าร่วมอบรม 25 ท่าน เพื่อส่งเสริมด้านประกอบอาชีพสร้างรายได้พัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2ฯ (23 พ.ย. 2563)
นายเทพพิทักษ์ เอี่ยมเอื้อยุทธ รองประธานชมรมบ้านช่างฯ มีความประสงค์ขออบรม หลักสูตร การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนมีสมาชิกเข้าร่วมอบรม 25 ท่าน เพื่อส่งเสริมด้านประกอบอาชีพสร้างรายได้พัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) และศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในการอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานฯ (23 พ.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) และศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในการอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
คณะอาจารย์/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 70 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) (23 พ.ย. 2563)
คณะอาจารย์/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 70 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี เจ้าหน้าที่ ศบ.9ให้การต้อนรับ วันที่ 17 พ.ย.2563
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและนักเรียน รร.อนุบาลกาฬสินธุ์เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวน 90 คน (13 พ.ย. 2563)
คณะครูและนักเรียน รร.อนุบาลกาฬสินธุ์เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนบ่อกรูดตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) (13 พ.ย. 2563)
โรงเรียนบ่อกรูดตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี นายอัคฆพันธุ์ ทองจันทร์ รก.หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ ศบ.9ให้การต้อนรับ วันที่ 12 พ.ย.2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวัดโกเสยเขต ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 14 รูป โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนฯ (12 พ.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวัดโกเสยเขต ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 14 รูป โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดเเทน โดยมี นายสมพงษ์ สายยนต์ หัวหน้าศูนย์บริการฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนวัดดอนใคร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) (11 พ.ย. 2563)
โรงเรียนวัดดอนใคร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี นายอัคฆพันธุ์ ทองจันทร์ รก.หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ ศบ.9ให้การต้อนรับ วันที่ 10 พ.ย.2563
วันที่ 6 พ.ย 2563 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตเข้าเยี่ยมชมศึกษาการอนุรักษ์พลังงงานและการใช้พลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) (9 พ.ย. 2563)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตเข้าเยี่ยมชมศึกษาการอนุรักษ์พลังงงานและการใช้พลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) วันที่ 6 พ.ย 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537