หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับ และให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน แก่คณะศึกษาดูงานจาก อส.พน. อบต. ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ฯ (24 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับ และให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน แก่คณะศึกษาดูงานจาก อส.พน. อบต. ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 โดยการนำของพลังงานจังหวัดปัตตานี จำนวน 42 คน วันที่ 24 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง”พลังงานทดแทน และระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับประชาชน จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ณ หมู่บ้านพฤกษา 13 จังหวัดปทุมธานี (24 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง”พลังงานทดแทน และระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับประชาชน จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ณ หมู่บ้านพฤกษา 13 จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา นำเครือข่ายพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง และเทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการฯ (22 ธ.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา นำเครือข่ายพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง และเทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน จำนวน 90 ท่าน วันที่ 21 ธ.ค. 63
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๕ คน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ฯ (21 ธ.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๕ คน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ (สำหรับโรงเรียนพลังงานงานชุมชน) เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จ.อุบลราชธานี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จ.อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ มื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 185 คน ฯ (18 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 185 คน ภายใต้โครงการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี)ร่วมออกบูธแนะนำด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเรือนจำและทัณฑสถาน ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ (17 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี)ร่วมออกบูธแนะนำด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเรือนจำและทัณฑสถาน ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ กรมราชทัณฑ์ ณ ห้องสัมมนา อาคารกรมราชทัณฑ์ วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (17 ธ.ค. 2563)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 31 คน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (16 ธ.ค. 2563)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (16 ธ.ค. 2563)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (14 ธ.ค. 2563)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 31 คน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (สาขาหาดใหญ่) นำเจ้าหน้าเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพลังงาน และเสริมสร้างคุณภาพที่ดี เกิดการประหยัดพลังงานภายในองค์กร (14 ธ.ค. 2563)
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (สาขาหาดใหญ่) นำเจ้าหน้าเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพลังงาน และเสริมสร้างคุณภาพที่ดี เกิดการประหยัดพลังงานภายในองค์กร จำนวน 5 รุ่น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 183 คน วันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 20 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (9 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 20 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย วันที่ 8 ธันวาคม 2563
ูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี ) ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และไฟฟ้าภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) (9 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี ) ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และไฟฟ้าภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
องค์หารบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ และประชาชน จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (8 ธ.ค. 2563)
องค์หารบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ และประชาชน จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนน์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ วันที่ 8 ธันวาคม 2563
โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 114 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (4 ธ.ค. 2563)
รงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 114 คน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ณ บริษัท มงคลสมัย จำกัด ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพนักงานบริษัทมงคลสมัย จำกัด (4 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ณ บริษัท มงคลสมัย จำกัด ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพนักงานบริษัทมงคลสมัย จำกัด เข้าร่วมจำนวน 135 คน วันที่ 3 ธันวาคม 2563
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าโอท็อป นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ ประมง ฯ (3 ธ.ค. 2563)
นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าโอท็อป นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ ประมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ประธานเปิดโครงการฯ ในงานนี้ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ได้นำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง (2 ธ.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง โดยนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ให้เกียรติ กล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมบูท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 125 คน วันที่ 1 ธันวาคม 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะผู้นำชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (1 ธ.ค. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะผู้นำชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนน์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ วันที่ 1 ธันวาคม 2563
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยาย ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงาน บริษัท ธนภักดี จำกัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 72 คน (30 พ.ย. 2563)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยาย ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงาน บริษัท ธนภักดี จำกัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 72 คน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537