หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 144/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือก (จ)118/2563
ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสอบ (ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 (วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)) พพ. โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 413/62
ประกาศยกเลิก จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics Monitoring ในอาคารควบคุม โดยวิธีคัดเลือก (จ) 412/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ 1 การขนส่งสินค้าทั่วไปและผลผลิตการเกษตร) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 411/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ 2 การขนส่งวัสดุก่อสร้างและตู้คอนเทนเนอร์) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 410/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ 4 การขนส่งผู้โดยสาร) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 409/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 50001 เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 408/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ในอุตสาหกรรม New S Curve เพื่อรองรับการพัฒนา ตามแนวนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC โดยวิธีคัดเลือก (จ) 407/60
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 405/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบการส่งเสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งในประเทศไทยต่อการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 404/62
ยกเลิก จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบการส่งเสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งในประเทศไทยต่อการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิก จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 50001 เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรตาม BCG Model โดยวิธีคัดเลือก (จ) 398/2562
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุม ฯ ในอาคารประเภทโรงแรม โดยวิธีคัดเลือก) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 399/62
ยกเลิก จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ 1 การขนส่งสินค้าทั่วไปและผลผลิตการเกษตร) โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิก จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ 2 การขนส่งวัสดุก่อสร้างและตู้คอนเทนเนอร์) โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ 4 การขนส่งผู้โดยสาร) โดยวิธีคัดเลือก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537