หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารควบคุม พร้อมระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน (งานเพิ่มกำลังการผลิต) บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง (e-bidding) เลขที่ 40/63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 36/2563
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ คัน (e-bidding) เลขที่ 41/63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๔ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ (จังหวัดสงขลา) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๒ หลัง (e-bidding) เลขที่ 42/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อน และฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 39/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบผันน้ำ บริเวณบ่อปรับอัตราการไหล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (e-bidding) เลขที่ 38/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโครงสร้างประกอบ โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง (e-bidding) เลขที่ 37/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 2 หลัง (e-bidding) เลขที่ 35/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 34/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่สะงะเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 33/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการบ้านทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง (e-bidding) เลขที่ 32/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำจากสระเก็บน้ำพระราม ๙ ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง (e-bidding) เลขที่ 31/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 30/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน ๑๑ รายการ (พื้นที่จังหวัดชลบุรี สระแก้ว นครราชสีมา อุบลราชธานี มุกดาหาร มหาสารคาม สกลนคร และชัยภูมิ) (e-bidding) เลขที่ 29/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าในศูนย์วิจัย ค้นคว้าพลังงานลม ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านดอยเวียง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 26/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน ๙ รายการ (พื้นที่จังหวัดสงขลา กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี ตาก และเชียงราย) (e-bidding) เลขที่ 25/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ โครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่งบ้านดอยคำ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 21/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด ๒๕๐ กิโลวัตต์ โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บ้านทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 22/2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537