หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า และบ้านพักข้าราชการ) ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 46/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยหารเด็ด ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 45/2564 (รอบที่ 2)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีวัดศักยภาพพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดี จำนวน 2 รายการ (พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และระยอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 44/2564
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ (e-bidding) เลขที่ 43/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมบ้านทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 42/64
ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 41/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนภารกิจตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 40/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๔ รายการ (พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จันทบุรี สกลนคร และเชียงใหม่) (e-bidding) เลขที่ 39/2564
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 38/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน โครงการผลิตถ่านหินเป็นพลังงานทดแทน (เดิม) ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 37/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเหมืองถ่านหิน (เดิม) ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 35/2564
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 34/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง (e-bidding) เลขที่ 33/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ๒๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 32/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยนากาด ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 31/2564
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ท้องแบนอลูมิเนียม ขนาด 16 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 40 แรงม้า และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 ลำ ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 30/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 29/2564
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รอบที่ 2) เลขที่ 28/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยชมภู ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 27/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ๑ โครงการ (e-bidding) เลขที่ 26/2564

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537