หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยงู ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง ที่ ส ๑๖/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๗/๒๕๕๙
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการกามาผาโด ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ๑ แห่ง ที่ ส ๑/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ คัน ที่ ส ๔/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลที่ ๔๕/๒๕๕๙
ยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารภาครัฐ (ค่าจัดซื้อ จัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมฯ เลขที่ ๓๕/๒๕๕๙
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน ที่ ส๔๐/๒๕๕๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร ตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบเครื่องกลไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๔๖/๒๕๕๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารบ้านตัวอย่างอนุรักษ์พลังงานฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔๔/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ที่ ส.๔๑/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง เหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานฯ บ้านสาธิตพลังงานฯ และอาคารศูนย์ฝึกอบรมฯ (Mini Plant) ที่ ส.๓๘/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ ส.๓๙/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาว่าจ้าง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พพ. ที่ ส.๓๕/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายระบบฐานข้อมูล การเงิน การคลังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส.๔๒/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ จำนวน ๓ อัตรา ที่ ส.๓๖/๒๕๕๙
ยกเลิกประกาศ สอบราคาว่าจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ เลขที่ ๒/๒๕๖๐
ยกเลิกประกาศประกวดราคา ที่ ๔๑/๒๕๕๙ ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารภาครัฐ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Varible Speed/Inverter ทดแทนของเดิมฯ
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ อัตรา ที่ ส.๓๗/๒๕๕๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center (ค่าจ้างปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center) ที่ E-bidding ๔๓/๒๕๕๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสนุบสนุนกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน(ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๒ กิโลวัตต์ จำนวน ๗ ระบบ)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 [298] 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537