หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา ว่าจ้างบำรุงรักษากังหันลมสูบน่ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน ๒ แห่ง (พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงใหม่) ที่ ส ๒๒/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๑๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านกามาผาโด ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เลขที่ ๑๔/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยงู ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ๗/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง ทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) จำนวน ๒ รายการ ที่ ส ๒๑/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๕๐๐ ซีซี แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ คัน ที่ ส ๒๐/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการดอยลาง ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ ที่ ส ๑๙/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ๒๒ โครงการ ที่ ส ๑๗/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๔ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนุรักษ์พลังงานและสำรวจประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจการค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ (จ) ๔๘/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติ พร้อมชุดอุปกรณ์โอเปอเรเตอร์ และระบบ Billing System แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๐
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาที่ ๖/๒๕๖๐ ประกวดราคาซื้อวัสดุเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอุปกรณ์ประหยัด (ไฟฟ้า) ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่(จ)๔๕/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือ ที่(จ)๔๔/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออก ที่(จ)๔๓/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ ที่(จ)๔๒/๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 [296] 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537