หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่องผลการสอบราคาจ้าง ซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ ส28/2557
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ที่ (จ) 3/2557
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ที่ (จ) 7/2557
ประกาศ เรื่องผลการสอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารพลับพลา 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่ ส27/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ว่าจ้่างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง ที่ E13/2557
ประกาศ เรื่องประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง ที่ E26/2557
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลศักยภาพพลังงานลมใช้ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ 25 แห่ง ที่ E30/2557
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน(เอทานอลและก๊าซชีวภาพ) ที่ (จ)12/2557
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ที่ (จ)13/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้่างจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 10 แห่ง ที่ E17/2557
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Web Site)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนการจัดการและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ก๊าซชีวภาพอัด (Compressed Bio-methane Gas) ที่ (จ)86/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลม ผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำในศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ (จ)60/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการนำร่องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุก ที่ (จ)59/2557
ผลการสอบราคาจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) ในภาพรวมโครงการทั้ง 5 โครงการ ที่ ส19/2557
ผลการสอบราคาจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทเตาหุงต้ม)ในภาพรวมโครงการทั้ง 5 โครงการ ที่ ส23/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ ที่ (จ) 31/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคคลากรภาคปฏิบัติสำหรับการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมาย ที่ (จ) 9/2557
ผลการสอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 10 ชุด ที่ 21/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ที่ (จ)32/2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 [294] 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537