หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคใต้และภาคตะวันตก 8 แห่ง ที่ E42/2557
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ (จ)163/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ Thailand Energy Awards 2014 (กิจกรรมคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ ส.29/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานพัดลมอุตสาหกรรม ที่ จ ๑๗๖/๒๕๕๗
ประกาศ เรื่องผลการสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ที่ ส26/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลศักยภาพพลังงานลม ที่ E39/2557
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 892 แห่ง ที่ E37/2557
ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ ที่ (จ)47/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้ากระแสตรง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่ E40/2557
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ (จ) 128/2557
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ (จ) 128/2557
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ (จ) 128/2557
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ (จ) 131/2557
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคใต้ ที่ (จ) 129/2557
ssssss
tttttttt
tttttttt
fffffffffffffffffffffff
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการเงินหมุนเวียน ที่ (จ) 141/2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 [292] 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537