หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มศูนย์การค้า) (จ) ๒๑๖/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มโรงแรม) (จ) ๒๑๕/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (จ) ๑๙๗/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (จ) ๑๘๑/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะมูลฐาน อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเคมี) (จ) ๑๗๓/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฏหมาย กลุ่มที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันอก และภาคใต้) (จ) ๒๐๔/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (จ) ๑๙๔/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน(ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ฯ เลขที่๓๔/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน(ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน ห้วยแม่ต๊อบ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ฯ เลขที่๓๒/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสถานศึกษา โรงพยาบาลอื่น ๆ) ที่ (จ) ๒๓๓.๑/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฎิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ ที่ (จ) ๑๘๙/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ (จ) ๑๕๘/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 1 ที่ (จ) ๒๑๔/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 2 ที่ (จ) ๒๑๓/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมอื่นๆ) ที่ (จ) ๑๖๙/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการ Thailand Energy Awards 2017 (จ) ๑๙๖/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ (จ) ๑๘๘/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการไฟฟ้า ก๊าซและการไฟฟ้า และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย) (จ) ๑๗๒/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่๔ ที่ (จ) ๑๕๖/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ต๊อบฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๖/๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 [291] 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537