หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน open house (22 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน open house ณ. รร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2561
การผลิตและใช้งานเตาชีวมวลแบบปี๊ปและฝาครอปแก๊ส รุ่นที่ 2 (22 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี ) สังกัดสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร " การผลิตและใช้งานเตาชีวมวลแบบปี๊ป และ ฝาครอปแก๊ส" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน45 ท่าน
การผลิตและใช้งานเตาชีวมวลแบบปี๊ปและฝาครอปแก๊ส รุ่นที่ 1 (22 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี ) สังกัดสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร " การผลิตและใช้งานเตาชีวมวลแบบปี๊ป และ ฝาครอปแก๊ส" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 33 ท่าน
วิสาหกิจชุมชนลำไทร เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้ Green house ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) (21 มี.ค. 2561)
วิสาหกิจชุมชนลำไทร เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้ Green house ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ตากผลิตภัณฑ์ชนิดปลาตากแห้ง สรุปใช้งานได้ดีกับการตากปลา ชุมชนจึงขอข้อมูลเทคโนฯ เพื่อต่อยอดไปหาผู้รับจ้างทำกรีนเฮ้าส์ไว้ใช้งานเองต่อไป เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 2 (21 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 2 วัเมื่อนที่ 20 มีนาคม 2561
นิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ และสาธิต แนะนำ ให้ความรู้ วิธีการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี (21 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ และสาธิต แนะนำ ให้ความรู้ วิธีการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี ฯลฯ ประเภทต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดป่านาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 (20 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (19 มี.ค. 2561)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งพลังงาน ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพลังงาน และไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดย นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561
การสาธิต ผลิตและใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน รุ่นที่ 3 (16 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจากชุมชนตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่, สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, วิสาหกิจชุมชนเห็ดอินทรีย์บ้านใน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่, ชุมชนตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จำนวน 45 คน
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมลักสูตร ด้านการพัฒนานักส่งเสริมพลังงานชุมชน (12 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ.มหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมลักสูตร ด้านการพัฒนานักส่งเสริมพลังงานชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ซึ่ง นายสุรเดช เหลาพันนาพลังงานจังหวัดมหาสารคามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่8-10มีนาคม 2561มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน
คณะดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมฟังบรรยาย และเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน (9 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จังหวัดมหาสารคาม) ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญนำโดยท่านรักษาการพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 50 ท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย และเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ เขาค้อรีสอร์ท (9 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ เขาค้อรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายสุนันต์ บัวเนี่ยว กล่าวรายงาน โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 51 คน ในการนี้นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561
คณะฯครู/นักเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (8 มี.ค. 2561)
คณะฯครู/นักเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 207 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน มี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 จ.นครศรีฯและเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ ันที่ 8 มีนาคม 2561
งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 191 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2561 (6 มี.ค. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย และกลุ่มประชาสัมพันธ์ พพ. ในพิธีเปิด"งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 191 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2561" โดยคณะพ่อเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เยี่ยมชมบูทนิทรรศการพลังงาน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.หนองคาย และงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2561 วันที่ 5 มีนาคม 2561
การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" (5 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ.61 และ วันที่ 1-2 มี.ค.61 ทั้งหมด 4 รุ่นๆละ 30 ท่าน มีผู้สนใจ จาก หน่วยงานภาครัฐฯ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 120 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมฯดังนี้ 1.เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยและสำนักงาน 2.เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ และสร้างทักษะความเชื่อมั่นในการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) กล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ
คณะสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงาน ใน"โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค" (27 ก.พ. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ท่านพลังงานจังหวัด (คุณสุรเชษฐ์ หรดี) นำคณะสื่อมวลชน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 40 ท่าน ใน"โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค" มีหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 4 (25 ก.พ. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 4 จำนวน 30 คน โดย หศบ.4(จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ และมีผู้บริหารของโรงเรียนสร้างคอมวิทยา,โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี,โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จ.หนองคายพร้อมคณะ และได้รับเกียรติจาก ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน(นางสมนึก สิทธิการณา) เข้าร่วมการถ่ายทอดฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน (23 ก.พ. 2561)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน เป็นกิจกรรมเดินทางไกลและฐานกิจกรรมพลังงานให้กับลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 720 คน โดยแบ่งเป็นกองๆละ 40 คน มีทั้งหมด 18 กอง วันละ 2 รอบ(เช้า-บ่าย) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน (23 ก.พ. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมจาก ชุมชน หมู่ 5, หมู่ 15 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชน หมู่ 5 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโพธิ์ทอง หมู่ 14 ตำบลพนมรอก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 46 คน
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 3 (22 ก.พ. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 3 จำนวน 30 คน โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) กล่าวต้อนรับ และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537