หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ) โดยวิธีคัดเลือก (จ)241/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ)240/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ โดยวิธีคัดเลือก (จ)238/2559
ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบน้ำเสียของโรงงานควบคุม โดยวิธีคัดเลือก (จ)237/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการตรวจประเมินสมรรถนะเครื่องจักรอุปกรณ์หลักภายใต้ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก (จ)239/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม) โดยวิธีคัดเลือก (จ)243/2559
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบราบละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำปัว ตำบลสถาน อำเภคปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 136/2559
ประกาศราคากลาง โครงการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาเพื่อความยั่งยืนต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยวิธีคัดเลือก (จ)244/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากหัวมันสำปะหลังสด/มันเส้น โดยวิธีคัดเลือก (จ)235/2559
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 236/2559
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายใน ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 230/2559
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎี) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 229/2558
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 4 รายการ (จังหวัดตรัง พัทลุง นราธิวาส สตูล) โดยวิธีพิเศษ (จ) 227/2559
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำงานพิมพ์เอกสาร ประจำโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ จ.ตาก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล โดยวิธีคัดเลือก (จ) 221/2559
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo Informatics) เพือ่การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 219/2559
ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม สำหรับ 20 คน โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ค่าใช้บริการเป็นสมาชิกเว็บไซต์) โดยวิธีตกลงราคา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537