หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน 8 รายการ(ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก) ส.24/2559
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน 5 รายการ(ภาคเหนือ) ส.23/2559
ว่าจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน 13 รายการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ส.25/2559
ว่าจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน 4 รายการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ส.26/2559
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 12/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุม ขนาดความจุ 250 คน ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 1 หลัง โดยวิธี e-bidding
ประกวดราคา เลขที่ 11/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเลตองคุ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 แห่ง ฯลฯ วิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 9/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทียาเพอ ต.สมเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง ฯลฯ วิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 10/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าระบบดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่มุใน ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่่ม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง ฯลฯ วิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 8/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยทราย ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 แห่ง ฯลฯ วิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 7/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเลตองคุ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 แห่ง ฯลฯ วิธี e-bidding
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการจัดทำศูนย์แสดงนิทรรศการด้านพลังงานของประเทศ เลขที่ E46/2558
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 5/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 3/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 โครงการ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 4/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 6/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 5 คัน
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เลขที่ 47/2558 (e-bidding) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 2/2559 ประกวดราคาซื้อค่าเครื่องกังหันน้ำและเครองกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกร์ และติดตั้ง ฯลฯ
ประกาศสอบราคา จ้างทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 ชุด เลขที่ ส.16/2559
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 1/2559 จ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ
ประกาศสอบราคา เลขที่ 22/2559 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) สำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 25 นาที แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537