หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง เลขที่ ส.11/2559
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) จำนวน 8 รายการ เลขที่ ส.7/2559
ประกาศสอบราคา จัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) จำนวน 2 รายการ เลขที่ ส.6/2559
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหนาคร จำนวน 8 เครื่อง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการเปิงเคลิ่งฯ
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทเตาหุงต้ม) จำนวน 4 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคารโรงไฟฟ้า 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2(4 ครอบครัว) 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ
ยกเลิกประกาศ เลขที่ 41/2558 ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธี e-bidding
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่ตะละ(ห้วยปู) ต.แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 1 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพรัอมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการพอนอคี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 1 โครงการ
ยกเลิกประกาศ เลขที่ 31/2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) สำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 25 นาที 2 เครื่อง วิธี e-bidding
ยกเลิกประกาศ เลที่ 32/2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ วิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 45/2558 ประกวดราคาจ้างซอมแซมถนนทางไปอาคารที่ทำการและพลับพลา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี วิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 44/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พพ. (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 43/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังาน (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 41/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 40/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 39/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน ฯลฯ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 38/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร ฯลฯ (e-bidding)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537