หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มที่ ๑ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคใต้) (จ) ๓๒๔/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน ที่ (จ) ๓๖๕/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงอาคารจอดรถ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ที่ ส๓๖/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสนับสนุนกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน ๑๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ้ล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๔/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างบริหารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่1 ))ที่ ส ๓๕/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (จัดซื้อเทคโนโลยีพลังงานสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบปั๊มชัก)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๓/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา ซื้อโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (จัดซื้อเทคโนโลยีพลังงานระบบแสงสว่าง (โคมไฟส่องสว่างถนนและโซล่าเซลล์)) ที่ ส ๓๔/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (จัดจ้างทำเทคโนโลยีพลังงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือน (แบบถุงพีวีซี)) เลขที่ ส.๓๓/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานตามพระประสงค์ฯ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๐/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไปเบอร์กลาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โดยการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตื่น) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงผลิตและเผยแพร่สารคดีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๗/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๙/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๑/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฏหมาย กลุ่มที่ ๑ (กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือ) (จ) ๒๐๖/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา ซื้อเครื่องถ่านเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน3เครื่อง ที่ ส.32/2560
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (จ้างที่ปรึกษากิจกรรมบริหารงานประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) (จ) ๑๖๖/๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 [290] 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537