หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๔๙/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการหลวงห้วยแก้ว ตำลบเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ ที่ ส.๒๕/๒๕๖๑
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการติดตามสถาณภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ที่ จ.๓๖/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Leased Line) ที่ ส.๔๖/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลงน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่กาล๊ะ ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ ที่ ส.๒๓/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่กลองใหญ่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ ที่ ส.๒๒/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง ทำครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน ภาพรวมค่าใช้ข่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ จำนวน 2 รายการ ที่ ส.๑๐/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ ๔๘/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด (ตอนบน) ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกลและอุปกรณ์ชลศาสตร์ โครงการไฟฟ้าพลงน้ำห้วยแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก) เลขที่ ๔๗/๒๕๖
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่กลองน้อย ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ ที่ ส.๒๔/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทเตาหุงต้มภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ จำนวน ๔ รายการ ที่ ส.๙/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา ว่าจ้างบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย ของระบบฐานข้อมูล การเงิน การคลังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส.๔๓/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาเช่าใช้บริการอิเทอร์เน็ต ที่ ส.๔๕/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด (ตอนบน) ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง) ที่ (จ)๔๐๓/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ที่ ส.๔๒/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสีท่อเหล็กรับแรงดัน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ โครงการ ที่ ส.๓/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ส.๖/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) พร้อมระบบควบคุมการทำงานอัติโนมัติ ที่ ส.๔๐/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จัดซื้อบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (Cab) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ คัน ที่ ส.๗/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสีท่อเหล็กรับแรงดัน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ ที่ ส.๒/๒๕๖๑

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 [288] 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537