หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี) ที่ (จ)229/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)263/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาพลังงานชีวมวลยั่งยืนสำหรับพื้นที่ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาด (พะลวยกรีนไอแลนด์) ที่ (จ)239/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริม เพิ่มศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนต้นแบบเกาะพลังงานสะอาด ที่ (จ)238/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ที่ (จ)261/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) ที่ (จ)243/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ ที่ (จ)171/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 20 แห่ง ที่ E38/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการ Thailand Energy Awards 2015 ที่ (จ)250/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 5 แห่ง ที่ E40/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)258/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจศักยภาพการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ (จ)216/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการสูบน้ำด้วยกังหันลมในพื้นที่การเกษตร ที่ (จ)215/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง ที่ E39/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ดำเนินการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง ที่ E37/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง ที่ E36/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้าง ซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุมและมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบสถานีสูบน้ำฝั่งตะวันออก โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี ที่ ส.48/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา โครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่ง(ค่าจัดซื้อระบบไฟฟ้าแบบผสมผสานพร้อมติดตั้งและทดสอบ) ที่ E35/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน(ประเถทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง) เพื่อสนับสนุนโครงการเกาะพลังงานสะอาด (Green Island) ที่ ส47/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า (Inverter) บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ ส46/2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 [281] 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537