หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พิธีเปิดงาน " Thailand Energy Efficiency Week 2017 "
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " Thailand Energy Efficiency Week 2017 " งานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบควบคุมพลังงานและเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนายกรศิษฏ์ ภัคโซตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เจ้าภาพการจัดงานให้การต้อนรับ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงพลังงาน ได้มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงให้กับภาคพลังงานของประเทศ ขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ซึ่งกำหนดยุททธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขณะเดียวกัน ยังวนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
การประชุม "โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับจ้างการจัดการพลังงานภายใน ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทราบผลการพัฒนาหลักสูตร “โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับจ้างการจัดการพลังงานภายใน ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)” โดยมี นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน พพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องจรัสเมือง 1 และห้องนพวงศ์ 1 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ วันนี้ 9 พฤษภาคม 2560
สัมมนา "โครงการศึกษาปรับปรุงระดับเกณฑ์มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2559 "โครงการศึกษาปรับปรุงระดับเกณฑ์มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" โดยมี นายวรยุทธ คงบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับอนุรักษ์พลังงาน 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ การชี้แจงผลการดำเนินการของโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการด้านการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคาร,แนวทางการยกระดับมาตรฐานของอาคารใหม่,งานพัฒนาและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมินค่าพลังงานในอาคาร รวมไปถึงกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา ที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ขยายตัวในวงกว้างอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในภาคอาคารและบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงได้ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "โปรแกรมประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานในอาคารผ่านระบบเว็บไซต์ (BEC Web-based)" ซึ่ง พพ. ได้พัฒนาให้เข้ากับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคารใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนใจในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย วันนี้ 9 พฤษภาคม 2560
พพ. รุดสอบข้อเท็จจริงโคมไฟโซลาร์ 3 จ.ใต้ ยันเสียหายเพียง 4% ศอ.บต. กำลังเร่งแก้ไข
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) รุดสอบข้อเท็จจริงโครงการติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์บนถนนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ดำเนินการโดย ศอ.บต.จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันสภาพการใช้งานได้จริงเป็นส่วนใหญ่ มีเพียง 4% ที่สภาพหลอดไฟเสียหาย ถูกทำลายและถูกขโมยทาง ศอ.บต.กำลังเร่งแก้ไข กางความเข้มของแสงอาทิตย์ภาคใต้เหมาะสมที่จะติดตั้ง นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า จากกรณีมีประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อและมีการนำเสนอถึงการดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ ที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าโคมไฟมีปัญหาติดๆดับๆมีสภาพการใช้งานจริงเพียง 20% ล่าสุดได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าโครงการดังกล่าวมีการติดตั้งโคมไฟและใช้งานจำนวนทั้งสิ้น 14,318 ชุด สถานะปัจุบันทางศอ.บต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วมีโคมไฟส่องสว่างที่เสียหายอันเนื่องมาจากหลอดถูกทำลายหรือหลอดถูกขโมย จำนวน 531 ชุด หรือคิดเป็นประมาณ 4% ซึ่งทาง ศอ.บต.แจ้งว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไข ต่อไป ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้อาจไม่เหมาะสมกับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีฝนตกชุก แสงแดดน้อยนั้น จากข้อมูลแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2552 พบว่าพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เช่น จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีศักยภาพความเข้มแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยประมาณ 17.43, 18.09 และ 17.66 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน MJ/m2.day ตามลำดับ ขณะที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยของประเทศไทยประมาณ 18.0 MJ/m2.dayและในพื้นที่ที่มีค่าความเข้มแสงอาทิตย์สูงเช่นพื้นที่เขตภาคตะวันเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 18.25 MJ/m2.day ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า พื้นที่ชายแดนภาคใต้มีค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่อยู่ในเกณฑ์สูงเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า ถึงแม้จะมีค่าต่ำกว่าพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยแต่ก็มิได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ และหากเทียบกับต่างประเทศที่มีการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ค่าความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยังมีค่าสูงกว่าหลายประเทศ ทั้งนี้โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์นี้ เป็นของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2557 วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เน้นไปที่การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในจุดที่ล่อแหลม สองข้างทางมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาแล้ว ยังช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งการลาดตระเวน และเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วย
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ.เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เดินทางจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเข้า ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของ พพ. ที่เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทั้ง 10 แห่ง และหัวหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
พพ. นำทัพสื่อมวลชน เยี่ยมชมความสำเร็จผู้ที่ได้รับรางวัล " Thailand Energy Awards "
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเยี่ยมชมความสำเร็จของ บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมจากโครงการ "Thailand Energy Awards 2016" โดยมี นายชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานสายฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวให้การต้อนรับ ด้านนายพิชิต แสงผ่องแก้ว กรรมการบริหารบริษัทฯ บรรยายเรื่องการจัดการพลังงานของบริษัทเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบันรวม อาทิ การติดตั้งเครื่องทำความเย็นโดยใช้คอมเพรสเซอร์แบบไร้แรงเสียดทานสำหรับระบบปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็นที่ต้องการความยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูง และการใช้ระบบโอโซนกับระบบ Cooling Tower ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานร้อยละ 23.59 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 6.65 GWH และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ถึง 25.97 ล้านบาท จากเงินทุน 43.17 ล้านบาท เป็นต้น นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดี พพ. กล่าวถึงโครงการว่า "โครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็เกือบ 20 ปีแล้ว ทั้งนี้เพื่อผลักดันและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระแสการอนุรักษ์พลังงานในประเทศ ซึ่งบริษัทแห่งนี้ได้มีมาตรการดำเนินมาตรการด้านอนุรักษ์พลังงารมาตลอดสอดคล้องกับคุณค่าหลัก 4C (Cost Awareness) คือการพัฒนาโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมโดยการนำนวัตกรรมการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต ณ บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสองหน่วยงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นางสาวราตรี ไขศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยได้มอบหนังสือประวัติ "บ้านพิบูลธรรม" แก่คุณจีราภา ริ่วเหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าคณะเข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสองหน่วยงาน ในประเด็นการพัฒนาภารกิจของหน่วยงานให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์ กำลังดำเนินงานด้านการส่งเสริมทั้งด้านศิลปวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบูรณปฏิสังขรศาสนสถาน และจัดแสดงนิทรรศการ "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" จึงเข้าเยี่ยมชมและขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง พพ.นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจการพัฒนาพลังงานและยังมีการพัฒนาหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (วสท.รุ่นที่ 45) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
วิทยาลัยเสนาธิการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 61 โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (วสท.รุ่นที่45) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมี พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมว.กระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบโล่และประกาศ แก่ศิษย์เก่า เพื่อเป็นเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าวิทยาลัยเสนาธิการทหารที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ จัดขึ้น ณ ห้องโถง วสท.ปสท. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
การบรรยายหัวข้อ พลังงานทดแทน : ทางรอดสู่อนาคต ตามหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9)
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ได้รับเชิญจากสถาบันวิทยาการพลังงาน(วพน.) เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "พลังงานทดแทน : ทางรอดสู่อนาคต ตามหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9) ที่อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ การบรรยายฯ ในวันนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร วพน. 9 ประมาณ 72 ท่าน โดยมีการบรรยายถึงภาพรวมของแผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ทิศทางและเป้าหมายพลังงานทดแทนของโลกและประเทศไทย ตัวอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้วที่ประสบความสำเร็จในการจัดหาพลังงานทดแทน รวมทั้งได้ตอบคำถาม และร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นในนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร วพน. 9 ได้เป็นอย่างดี ณ อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวอวยพรให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ที่เข้าร่วมในพิธี โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน,นายสำนึก บำรุงสาลี,นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน นำข้าราชการ และผู้เข้าร่วมพิธี รดน้ำขอพร รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และอดีตผู้บริหารระดับสูง ผู้อาวุโส ในการนี้ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำข้าราชการ พพ. ร่วมพิธีดังกล่าวแสดงความเคารพรัก และรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพดีๆ จึงถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของกระทรวงพลังงานอีกวันหนึ่ง และเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะสรรสรรค์ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามสืบไป ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
กิจกรรมวันสงกรานต์ พพ. ประจำปี 2560 “สงกรานต์ 4.0 ร้อนนี้ รดน้ำ ลดพลังงาน”
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ พพ. ประจำปี 2560 “สงกรานต์ 4.0 ร้อนนี้ รดน้ำ ลดพลังงาน” ณ บริเวณห้องประชุม อาคาร 2 (ตึกเหลือง) โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้แก่ นายสวัสดิ์ เหมกมล, นายพานิช พงศ์พิโรดม, นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา, นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ, นายประมวล จันทร์พงษ์ และนายดนัย เอกกมล เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. จะได้มาพบปะกันในวันปีใหม่ไทย นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. ยังได้กล่าวอวยพร แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดานให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และขอบคุณ ทุกคน ที่ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลัง ด้วยความสุจริตใจ จึงอยากให้ชาว พพ. รักษาความรัก ความสามัคคีไว้เช่นนี้ตลอดไป ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปความสนุกสนาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ จับรางวัล,โยนห่วง,สาวน้อยตกน้ำ,ปาเป้า และซุ้มอาหารเครื่องดื่มฟรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายและการส่งเสริมบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงนาม MOU กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5 แห่ง เพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคาร-บ้านประหยัดพลังงาน เล็งคลอดกฎหมายนำร่องอาคารขนาดใหญ่มีผลบังคับใช้ภายในปี 2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า "วันนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายและการส่งเสริมบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการออกแบบอาคารและบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้ก่อให้ประหยัดพลังงาน" “ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์และถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ( EEP 2015 ) พ.ศ. 2558 - 2579 ที่เห็นความสำคัญในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย” พลเอกอนันตพร กล่าว ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
การสัมมนา "โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น"
นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชนและธุรกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น" โดย พพ.ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น เพื่อใช้ในการส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง การสัมมนาในครั้งนี้จึงถือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผู้ประกอบการที่ผลิต หรือจำหน่าย รวมไปถึงรับฟังแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดค่ามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น โดย ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภันฑ์ ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
การสัมมนา "โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม"
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม" โดยมี นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชนและธุรกิจ พพ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ที่ พพ.ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงารเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป การสัมมนาในครั้งนี้จึงถือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจาก ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผู้ประกอบการที่ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม รวมไปถึงรับฟังแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดค่ามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พรหมมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรมในประเทศไทยต่อไป ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
สัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (ศูนย์การค้า)"
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (ศูนย์การค้า)" ณโรงแรมรัชดาซิตี้ โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการพลังงานและพลังงานทดแทน หอการค้าไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 โดยเฉพาะระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายพลังงานของประเทศ และรับฟังการบรรยายจากผู้แทน พพ. ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ทั้งในด้านกำกับ ดูแล ควบคุมปฏิบัติตามกฎหมาย และความรู้เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนา นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า "สถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทยในปี 2559 มีการใช้พลังงานสูงเกือบ 80,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.9 คิดเป็นมูลค่ากว่า 860,000 ล้านบาท ซึ่ง พพ.ในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงพลังงาน มีกรอบแผนงานแบบบูรณาการที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการส่งเสริมและผลักดันที่หลากหลาย นอกจากจะทำให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงานแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย" เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
วันข้าราชการพลเรือน ปี 2560
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ของหน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมจัดนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
อบรมให้ความรู้แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมให้ความรู้แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รุ่นที่ 2 โดยมี นายประกอบ เอี่ยมสะอาด วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ (พพ.) ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่องกฎหมายอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอาคาร และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ทำหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการพิจารณาตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างตามกฎหมายที่จะมีการบังคับใช้ในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
สัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม"
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม" ณ ห้องเมจิ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีนายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว และตัวแทนจาก พพ. ร่วมบรรยายถึงแนวทางการดำเนินงานจัดการพลังงานเพื่อรองรับการตรวจสอบและรองรับของโรงงานอาคารควบคุม รวมไปถึงการชี้แจงหลักเกณฑ์การส่งเสริมการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (สนุบสนุน 40,000 บาท) ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ทาง พพ.กำหนดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และสนับสนุนให้การดำเนินการจัดการพลังงานเป็นไปตามแนวทางที่ พพ. กำหนดเป้าลดค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อผลผลิตหรือค่า Energy Intensity ลงร้อยละ 30 ภายในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการดำเนินงานของ พพ.
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการดำเนินงานของ พพ. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 โรงแรมปรินซ์พาเลท สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการพิจารณา พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ได้มีข้อคิดเห็นว่า พพ. ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจให้มีทิศทางและเป้าหมายการดำเนินที่ชัดเจน พพ.จึงจัดให้มีการสัมมนาดังกล่าวฯ โดยมี ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ อาจารย์ เจริญสิน เลิศมหกิจ บรรยายถึงภาพรวมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์,การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร และทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อม Workshop วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พพ. ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
เปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน ณ บ้านทียาเพอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐที่กระทรวงพลังงานดำเนินการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 40 กิโลวัตต์ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับราษฎร จำนวน 62 หลังคาเรือน โรงเรียน 1 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537