หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง เหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 25 โครงการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาคนสวน (ส.75/59)
ประกาศราคากลาง เหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องมือวัดความเข้มข้นก๊าซมีเทน โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้งาน (ว่าจ้างที่ปรึกษา)พัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูง) โดยวิธีคัดเลือก (จ)258/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุ เครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงาน/อาคารควบคุม (Refresh PRE)) โดยวิธีคัดเลือก (จ)259/2559
ประกาศราคากลาง การศึกษาความเหมาะสมในการผลิตพลังงานจากยางรถยนต์ใช้แล้ว โดยวิธีคัดเลือก (จ)260/2559
ประกาศราคากลาง โครงการสาธิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในศูนย์บริการวิชาการ โดยวิธีีคัดเลือก (จ)261/2559
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างซ่อมแซมลิฟต์ขนส่ง ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ)256/2559
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก โดยวิธีคัดเลือก (จ)257/2559
ประกาศราคากลาง จัดทำเสื้อและกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 โดยวิธีคัดเลือก (จ)248/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 247/2558
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม โดยวิธีคัดเลือก (จ)246/2558
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร โดยวิธีคัดเลือก (จ)245/2559
ประกาษราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น โดยวิธีคัดเลือก (จ)250/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้งาน (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) โดบวิธีคัดเลือก (จ) 251/2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537