หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 4/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 6/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 5 คัน
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เลขที่ 47/2558 (e-bidding) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 2/2559 ประกวดราคาซื้อค่าเครื่องกังหันน้ำและเครองกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกร์ และติดตั้ง ฯลฯ
ประกาศสอบราคา จ้างทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 ชุด เลขที่ ส.16/2559
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 1/2559 จ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ
ประกาศสอบราคา เลขที่ 22/2559 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) สำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 25 นาที แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง
ประกาศสอบราคา เลขที่ 21/2559 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
ก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่มุใน ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง เลขที่ ส.18/2559
ก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยทราย ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 แห่ง เลขที่ ส.19/2559
ก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทียาเพอ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง เลขที่ ส.20/2559
ประกาศสอบราคา ที่ ส.17/2559 ว่าจ้างทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมูบ้าน โครงการบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 ชุด
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด เลขที่ ส. 15/2559
ประกาศสอบราคาจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่มุใน ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 ชุด
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 46/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 6 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบราคาจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการบ้านทะเลปัง ตำบลบ้านทะเลปัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง เลขที่ ส.10/2559
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 47/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยแม่สอย ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 โครงการ เลขที่ ส.12/2559
ประกาศสอบราคาจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบล ป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ เลขที่ ส.9/2559
ประกาศสอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน เลขที่ ส. 13/2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537