หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ 27/2559 เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ระบบสำหรับห้องบัญชาการยุทธศาสตร์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ โดยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 26/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 12 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 25/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุุมชน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศยกเลิก เลขที่ 17/2559 เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 4 โครงการ (จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล) โดยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 22/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 23/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 24/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เปลี่ยนแปลงประกาศ เลขที่ 2/2559 ประกวดราคาซื้อค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง(งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน)
ประกาศเลขที่ 21/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอุปกรณ์ประหยัด(ไฟฟ้า) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เปลี่ยนแปลงประกาศ ที่ 12/2559 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุม ขนาดความจุ 250 คน ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 1 หลัง
ประกาศสอบราคา ที่ ส.27/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมอาคารโรงไฟฟ้า 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2(4 ครอบครัว) 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 โครงการ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 16/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 รายการ(จังหวัดเชียงใหม่ตอนบน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 19/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 4 รายการ(จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรี)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 18/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 4 รายการ(จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 17/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 4 รายการ(จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 15/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 รายการ(จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 14/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 รายการ(จังหวัดแม่ฮ่องสอน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 20/2559 เรื่องประกวดราคาว่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 รายการ(จังหวัดเชียงใหม่ตอนล่าง)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 13/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ฯลฯ
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เลขที่ 47/2559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ ฯลฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537