หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ราชการพิจิตร ใส่ใจลดใช้พลังงาน ด้วยวิธีล้างแอร์ด้วยตนเอง" (14 มิ.ย. 2561)
นายสรสิช คำสายใย นักวิชาการพลังงาน และนายนิยม อุทา พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างแอร์ด้วยตนเอง ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ราชการพิจิตร ใส่ใจลดใช้พลังงาน ด้วยวิธีล้างแอร์ด้วยตนเอง" ณ โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ต อ.เมือง จ.พิจิตร โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 256
ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ณ สถาบันฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก (13 มิ.ย. 2561)
นายสรสิช คำสายใย นักวิชาการพลังงาน และนายนิยม อุทา พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ณ สถาบันฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2561
ติดตั้งปรับปรุงเทคโนโลยีฯ และรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตรสำนึกให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน (7 มิ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6( จังหวัดอุบลราชธานี) เข้าติดตั้งปรับปรุงเทคโนโลยีฯและรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตรสำนึกให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานพร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ติดตั้งปรับปรุงเทคโนโลยีฯ และรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตรสำนึก (1 มิ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่6 (จังหวัดอุบลราชธานี) เข้าติดตั้งปรับปรุงเทคโนโลยีฯและรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตรสำนึกให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานพร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอคำชะอี. จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (28 พ.ค. 2561)
นายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จ.ปทุมธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ในบริเวณพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (25 พ.ค. 2561)
หศบ.4 (จ.หนองคาย) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ อาทิ ต้นประดู่,ต้นตะแบก,ต้นยางนา,ต้นสารภี บริเวณศูนย์ฯเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของขาติ พ.ศ.2561 (25 พ.ค. 2561)
“จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของขาติ พ.ศ.2561 “เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่6(จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกันปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆบริเวณรอบๆศูนย์ฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
กิจกรรม แนะนำ สาธิตการผลิตเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และเตาย่างไก่ (25 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าร่วมจัดกิจกรรม แนะนำ สาธิตการผลิตเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และเตาย่างไก่ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดน ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ มีบุคลากรตำรวจ เจ้าหน้าที่ อบต.นาขุม และประชาชน เข้าร่วมจำนวน 16 คน
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (24 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) (24 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ นำคณะเข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
นิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 (23 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโสกรัง ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (23 พ.ค. 2561)
เทศบาลเมืองทุ่งสง นำคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เพื่อศึกษาข้อมูล"พื้นฐานด้านพลังงาน"สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำ "โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
โครงการ"การสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานชุมชน" (21 พ.ค. 2561)
กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง โดยการนำ ของ นายธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดระนอง ภายใต้โครงการ"การสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานชุมชน" นำกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จ.ระนอง จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรี) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 4 (19 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
โครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฯ ประจำปี 2561 (18 พ.ค. 2561)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฯ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกอบต. พนังาน อบต. และประชาชนทั่วไป รวม 40 คน ซึ่งหลังจากได้มีการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ปีงบประมาณ 2561 ของ ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ทาง อบต.ทุ่งใหญ่จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และให้ความรู้ในการผลิตเตาเผาขยะแก่ราษฎรในชุมนสามารถผลิตและใช้งานในครัวเรือนของตนเองได้
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 2 (17 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่น 1 (15 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่น 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ครั้งที่ 3 (11 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จังหวัดอุบลราชธานี)จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ครั้งที่ 2 (9 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคใต้ (9 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนา งาน "มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคใต้" ภายใต้โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร ในการนี้ มีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 เป็นประธานเปิดการอบรม ,นางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พพ.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ,นายทองรัตน์ วรรณนุช พลังงานจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เข้าสังเกตุการณ์ด้วย กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับข้อมูลทั้งนโยบายของกระทรวงพลังงาน การส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้างความรู้ความเข้าใจถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537