หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก (จ)283/2559
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีคัดเลือก (จ)282/2559
ประกาศราคากลาง โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ)281/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ โดยวิธีคัดเลือก (จ)279/2558
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามโรงงานและอาคารธุรกิจ (ว่าจ้่งที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอาคารที่ประสบความสำเร็จ) โดยวิธีคัดเลือก (จ)280/2559
ประกาศราคากลาง จัดซ่อมอุปกรณ์ โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2559 โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2559 โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานตามมิติศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยวิธีคัดเลือก (จ)277/2559
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 3 ) โดยวิธีคัดเลือก (จ)276/2559
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 2 ) โดยวิธีคัดเลือก (จ)275/2559
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 1 ) โดยวิธีคัดเลือก (จ274/2559)
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามโรงงานและอาคารธุรกิจ (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ) โดยวิธีคัดเลือก (จ)268/2559
ประกาศราคากลาง หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิธีคัดเลือก (จ)269/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต๋ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ)270/2559
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก (จ)266/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานภายใน ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยวิธีคัดเลือก (จ)271/2559
ประกาศราคากลาง ค่าปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง เหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 โดยวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศราคากลาง เหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) โดยวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศราคากลาง เหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (ศูนย์ใน) โดยวิธีกรณีพิเศษ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537