หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออก ที่(จ)๔๓/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ ที่(จ)๔๒/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการสามหมื่นทุ่ง ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๑ โครงการ ที่ ส ๑๕/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ ที่ ส ๑๓/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการทีจอซี ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ๑ โครงการ ที่ ส ๑๖/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่โกปี่ ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ ที่ ส ๑๒/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทเตาหุงต้ม) จำนวน ๔ รายการ ที่ ส ๘/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการศึกษาและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่ (จ) ๓๙/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ (จ) ๓๗/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาศักยภาพและความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม ที่ (จ)๔๘๗/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการศึกษาความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการนำก๊าซชีวภาพและ CBG เป็นพลังงานทดแทน ที่ (จ) ๗๖/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลาง ที่ (จ) ๔๖/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านป่าคา ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) จำนวน ๘ รายการ ที่ ส ๙/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในการเตรียมความพร้อมโรงงานอุตสาหกรรม SMEs เพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ที่ (จ) ๔๑/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในการบูรณาการจัดทำแผนรองรับยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นราชพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค้า เพื่อผลิตพลังงานทดแทน ที่ (จ) ๔๐/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ที่ ส ๑๔/๒๕๖๐
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) จำนวน ๒ รายการ (เลขที่ ส.๑๐/๒๕๖๐)
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ต้น ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม้ต่ำกว่า ๓,๕๐๐ ซีซี แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ คัน (เลขที่ ส.๑๑/๒๕๖๐)
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านป่าคา ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง ที่ ส ๗/๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 [265] 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537