หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านอนุรักษพลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ที่ (จ) ๑๔๓/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560 ที่ (จ) ๑๔๒/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย ที่ (จ) ๑๔๑/๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๓๕ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ ปี ๒๕๖๐ ที่ (จ) ๑๔๒/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ที่ (จ) ๑๔๓/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคใต้ ที่ (จ) ๑๒๙/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ (จ) ๑๒๗/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่ (จ) ๑๑๕/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อนการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ที่ (จ) ๑๑๔/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ที่ (จ) ๑๑๓/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคเหนือ ที่ (จ) ๑๒๘/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคกลาง ที่ (จ) ๑๒๔/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาแผนที่ศักยภาพและปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทย ที่ (จ) ๑๐๘/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน ๔ รายการ ที่ ส ๓๐/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศอุตสาหกรรม ที่ (จ) ๑๐๗/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาบริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ๒๔ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาจัดทำประสิทธิภาพพลังงานคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น ที่ (จ) ๑๐๙/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงานตามแผน EEP และ AEDP ที่ (จ) ๖๙/๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [262] 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537