หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2561 (3 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย โดยได้รับความสนใจ ซักถามถึงการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ของนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณาจารย์เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (3 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) สรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน (3 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จดังนี้.- 1.สรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสว่างอุทิศ(ปากคาด) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 62 คน 2.สรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน และ 3.สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 129 คน
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (1 ส.ค. 2561)
คณะนักเรียน โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 150 คน ครูผู้ควบคุมจำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (26 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ถวายพระพรชัยมงคลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา (26 ก.ค. 2561)
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี)ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา
"อบรมเรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา" (26 ก.ค. 2561)
พลังงานจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ"อบรมเรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา" ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) มาให้ความรู้ด้านพลังงานให้แก่นักเรียน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน
ลงนามถวายสัตย์ปฎิฎาณฯ (26 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ลงนามถวายสัตย์ปฎิฎาณฯ ในการแสดงความมั่นคง แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 17 แห่ง ระหว่างวันที่ 25 มิถถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561
“ร่วมปลูกป่า ลอกคลอง ปล่อยปลา”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (25 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการ “ร่วมปลูกป่า ลอกคลอง ปล่อยปลา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณริมบึงอ้ายด้วน ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปลูกป่า และปล่อยปลา วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
อบรม สาธิต อุปกรณ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (25 ก.ค. 2561)
อบรม สาธิต อุปกรณ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี)ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี นางสมนึก สิทธิการณา เป็นประธานในพิธีเปิด 23 -24 กรกฎาคม 2561
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (14 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพลังงาน จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (7 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) แนะนำ สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้แก่คณะครู และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง 18 โรงเรียน จำนวน 800 คน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงาน ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ได้ให้การต้อนรับและแนะนำ ภารกิจหน้าที่ของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
นิทรรศการ “มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคกลาง” (6 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคกลาง” ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญานชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรพพ.นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) บรรยายใน หัวข้อ “นโยบายและภารกิจของ พพ. ต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักพลังงานสู่ชุมชนภาคกลาง” ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ (6 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ประเภทโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน โดยวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตำบลปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมดูงานในครั้งนี้ รวมทั้งหมด 30 คน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
จัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพร้อมโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักการะ(ธูปเทียนแพ)พร้อมสมุดลงนามถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (6 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ขอรายงานการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ พร้อมโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักการะ(ธูปเทียนแพ) พร้อมสมุดลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ ที่ทำการศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรม “ปั่นจักรยาน "6X4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง” (5 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน "6×4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง” ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ร่วมปั่นจักรยาน กับขบวนจักรยาน (สายเหนือ) ระหว่างอำเภอพรหมพิราม ถึงตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกระยะทาง 10 กิโลเมตร ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน และปล่อยตัว ขบวนจักรยาน (สายเหนือ) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
นิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคเหนือ” (29 มิ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคเหนือ” ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธาาเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธของศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (25 มิ.ย. 2561)
นายปิยะ สุขกลับ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเกาะสระ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 66 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและภายในครอบครัว มีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน เพื่อเป็นแนวทางโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซล (22 มิ.ย. 2561)
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน เพื่อเป็นแนวทางโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซล อุทยานพลังงาน เพื่อเป็นทางเลือกในการลดภาระอัตรากระแสไฟฟ้าของสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับและ นำเสนอระบบโซล่าเซลให้แก่คณะ อบจ.นครศรีฯ จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537