หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศราคากลาง โครงการจัซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2559 โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ การอุนรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยและสำนักงาน/หน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) สถผ โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม(กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรมมอื่นๆ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 302/2559
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) โดยวิธีคัดเลือก (จ)291/2559
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเคมี) โดยวิธีคัดเลือก (จ)305/2559
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มศูนย์การค้า) โดยวิธีคัดเลือก (จ)303/2559
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสถานศึกษา,โรงพยาบาลและอื่นๆ) โดยวิธีคัดเลือก (จ)304/2559
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม(กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการไฟฟ้า ก๊าซและการประปาและอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย) โดยวิธีคัดเลือก (จ)301/2559
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงานและฟาร์มปศุสัตว์) โดยวิธีคัดเลือก (จ)300/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรในการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในตามระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก (จ)299/2559
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์) โดยวิธีคัดเลือก (จ)292/2559
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 289/2559
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG)ในสถานประกอบการที่มีระบบก๊าซชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก (จ)293/2559
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในอาเซียน (ระยะที่ 1) โดยวิธีคัดเลือก (จ)294/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลด้านอนุรักษ์พลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับภารกิจตามกฎหมายและภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ)287/2559
ประกาศราคากลาง โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ)286/2559
ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาปรับปรุงระดับเกณฑ์มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ)285/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบองค์รวมแยกตามประเภทอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก (จ)284/2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537