หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ส. 35/2559)
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส. 37/2559 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา
ประกาศสอบราคาจัาง เลขที่ ส.38/2559 สอบราคาจ้างว่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน (บริเวณเทคโนธานี) และศูนย์ฝึกอบรม (Mini Plant)
ประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ ส.36/2559 สอบราคาจ้างว่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 3 อัตรา
ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 43/59 โครงการปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center (ค่าจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 42/2559 โครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสนับสนุนกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2 กิโลวัตต์ จำนวน 7 ระบบ) โดยว
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 41/2559 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารภาครัฐ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variale Speed/Inverter ฯที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 3 จำนวน 10,074 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกผลการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารติดตามงานและประเมินผลด้วยวิธีการพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานของโครงการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษืพลังงาน
ยกเลิกผลการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่่ ส.32/2559 เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2559 จำนวน 5 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ส.34/2559 เรื่องอุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2559
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 40/2559 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝายระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า) โครงการห้วยแม่ต๋ำน้อย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธี e-bidding
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส.33/2559 เรื่อง ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทีใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง
ยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่่ ส.30/2559 เรื่อง ว่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สถานีพัฒนาการเกษตรที่ีสูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง
ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 38/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ ฯ ) โครงการห้วยแม่ต๋ำน้อย ฯ วิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 39/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ ฯ โครงการห้วยปูลิงฯ e-bidding
ประกาศเลขที่ 35/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ กลุ่มที่ 3 e-bidding
ประกาศเลขที่ 36/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบฯ โครงการห้วยปูลิง e-bidding
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 38/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า) โครงการห้วยแม่ต๋ำน้อยฯ e-bidding

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537