หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เพื่อใช้งานกับเครื่องกังหันน้ำฯ ยูนิต ๓ และ ๔) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชิ้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุอะไหล่พร้อมตรวจเช็ค ตามระยะทาง ๑๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์ราชการ ทะเบียน ชภ-๔๒๐๓ กทม. หมายเลขครภัณฑ์ ๕๐-๗๑๐๓-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M๔๕๓U หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕-๗๐๓๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน ๕กส-๗๗๐๘ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๑๐๓-๐๐๐๒ และ ทะเบียน ๕กส-๗๗๒๐ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๑๐๓-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศณ-๓๕๘๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘-๗๑๐๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกราชการ ยี่ห้อ ทะเบียน ๙๔-๒๙๘๘ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕-๗๑๐๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องสำรวจประมวลผล (Total Station) ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET๒๓๐RK (NO.๑๗๕๕๘๒) หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๗๑๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมายานพาหนะ การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมายานพาหนะ การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสารอาคาร ๖,๗,๘ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก INKJET K๘๖๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๙๐๖-๐๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon ๓๑๙II ใช้กับหมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๓๘ และ ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่บยถ่ายน้ำมันเครื่องหล่อลื่นรถยนต์ราชการทะเบียน ชภ-๔๑๙๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๑๐๓-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร (รถบัส) สำหรับโครงการระบบจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO ๕๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 [255] 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537