หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (16 ส.ค. 2561)
อาสาสมัครพลังงานชุมชนตำบลพนมวังค์, ตำบลชัยบุรี,ตำบลเกาะเต่า จ.พัทลุง โดยการนำ นายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง และ จนท.สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปี 2561 กิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับ อส.พน. จำนวน 40 ท่าน โดยมี จนท.ศบ.9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
เยี่ยมชมนิทรรศการ สวนสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (16 ส.ค. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี นำ อสพน. จาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง จำนวน 20 คนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ สวนสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
นิทรรศการในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา (16 ส.ค. 2561)
พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา ภายใต้การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมจำนวน200 คน วันที่ 15 สิงหาคม 2561
นิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 (9 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนพานพร้าว ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน เข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ ด้วยความสนใจและซักถามการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานต่างๆ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ การถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (8 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ การถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีนายบุณญศักดิ์ บุญประสงค์ สาธารณสุขอำเภอเวียงสระ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการฯ ในการนี้มี คณะ ผอ.รพ.สต.ในเขตอำเภอเวียงสระ และ อสม.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ท่าน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561
ผลผลิตจากเห็ดหลินจือ ที่เพาะไว้ มาอบแห้งภายในโรงอบแห้ง(Green house) (7 ส.ค. 2561)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร บ้านหนองสองห้อง จ.หนองคาย โดยนายประวิทย์ พวงพงษ์ ได้ขออนุญาตนำผลผลิตจากเห็ดหลินจือ ที่เพาะไว้ มาอบแห้งภายในโรงอบแห้ง(Green house) ของ ศบ.4 (จ.หนองคาย) ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปราศฝุ่นละออง มีมาตรฐานและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ได้มีเพาะเห็ดอีกหลายชนิดด้วยกัน วันที่ 7 สิงหาคม 2561
นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 "สนุกกับกระบวนการวิทย์ พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์" (7 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 "สนุกกับกระบวนการวิทย์ พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์" ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (7 ส.ค. 2561)
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จำนวน 43 คน
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (6 ส.ค. 2561)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จังหวัดอุบลราชธานี) จัดประชุมครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2561 (3 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย โดยได้รับความสนใจ ซักถามถึงการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ของนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณาจารย์เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (3 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) สรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน (3 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จดังนี้.- 1.สรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสว่างอุทิศ(ปากคาด) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 62 คน 2.สรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน และ 3.สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 129 คน
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (1 ส.ค. 2561)
คณะนักเรียน โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 150 คน ครูผู้ควบคุมจำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (26 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ถวายพระพรชัยมงคลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา (26 ก.ค. 2561)
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี)ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา
"อบรมเรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา" (26 ก.ค. 2561)
พลังงานจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ"อบรมเรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา" ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) มาให้ความรู้ด้านพลังงานให้แก่นักเรียน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน
ลงนามถวายสัตย์ปฎิฎาณฯ (26 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ลงนามถวายสัตย์ปฎิฎาณฯ ในการแสดงความมั่นคง แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 17 แห่ง ระหว่างวันที่ 25 มิถถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561
“ร่วมปลูกป่า ลอกคลอง ปล่อยปลา”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (25 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการ “ร่วมปลูกป่า ลอกคลอง ปล่อยปลา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณริมบึงอ้ายด้วน ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปลูกป่า และปล่อยปลา วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
อบรม สาธิต อุปกรณ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (25 ก.ค. 2561)
อบรม สาธิต อุปกรณ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี)ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี นางสมนึก สิทธิการณา เป็นประธานในพิธีเปิด 23 -24 กรกฎาคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537