หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
โครงค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี 2561 (28 ส.ค. 2561)
ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี(นายสำราญ ปทุมานนท์) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยเข้าร่วมกิจกรรม โครงค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี 2561 ณ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ,เยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) และเป็นประธานเปิด การอบรมหลักสูตร "พลังงานชีวมวล"โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน ณ โรงแรมช่อลดา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27-28 ส.ค.61
ประชุมครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (26 ส.ค. 2561)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดประชุมครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 24-25 ส.ค.61 มีพระภิกษุ/สามเณร เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 52 รูป ประชาชน ผู้สนใจ จำนวน 51 ท่านโดยมี พระราชวิจิตร ปฎิภาน เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ เป็นประธาน
นิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม “หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” (24 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม “หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ โดยมีประธานในพิธี ท่านสุชาติ การฤสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ และกล่าวรายงานโดย นายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
จัดแสดงนิทรรศการ สาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนบ้านผาง (23 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลราชธานี) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนบ้านผาง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงาน การถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (23 ส.ค. 2561)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดประชุมครั้งที่ 3(ปิดโครงการ) เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร วันที่ 21-22 ส.ค.61 มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 45 ท่าน โดยมี พ.ต.ท.สุนทร จิระวัฒนผลิน รอง ผกก.ตชด.41เป็นประธาน
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (22 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม วันที่ 22 สิงหาคม 2561
จัดทำเตาเผาขยะลดมลพิษ (21 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดทำเตาเผาขยะลดมลพิษ โดยใช้วงบ่อซีเมนต์ ให้กับวัดตะโก ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อใช้ในการกำจัดขยะภายในวัด และเป็นต้นแบบในการผลิตเทคโนโลยีฯ ที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
นิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม “หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” (21 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน เพิ่มเติม “หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี โดยมีประธานในพิธี ท่านธิติพงษ์ ถึงคุณ พลังงานจังหวัดสระบุรี และกล่าวรายงานโดย นายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (20 ส.ค. 2561)
นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 19 คน /อาจารย์ จำนวน 4 ท่าน วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
กิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน"ล้างแอร์ด้วยตนเอง" (18 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน"ล้างแอร์ด้วยตนเอง"เพิ่มเติม -รุ่นที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยมีบุคลากรจาก กองพันทหารรายที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 อุดรธานี,บุคลากรของ กศน.อ.โพนพิสัย,นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค,นักเรียนโรงเรียนกวนวันวิทยาและ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย -รุ่นที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 มีนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพเซกา จ.บึงกาฬ,เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย,องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงมและประชาชนทั่วไปจากชุมชนวัดธาตุหนองคาย กล่าวต้อนรับโดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) พร้อมเจ้าหน้าที่
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน (17 ส.ค. 2561)
นักเรียนโรงเรียนสหมิตรบำรุง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 77 คน /ครูจำนวน 7 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มี จนท.ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (16 ส.ค. 2561)
อาสาสมัครพลังงานชุมชนตำบลพนมวังค์, ตำบลชัยบุรี,ตำบลเกาะเต่า จ.พัทลุง โดยการนำ นายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง และ จนท.สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปี 2561 กิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับ อส.พน. จำนวน 40 ท่าน โดยมี จนท.ศบ.9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
เยี่ยมชมนิทรรศการ สวนสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (16 ส.ค. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี นำ อสพน. จาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง จำนวน 20 คนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ สวนสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
นิทรรศการในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา (16 ส.ค. 2561)
พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา ภายใต้การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมจำนวน200 คน วันที่ 15 สิงหาคม 2561
นิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 (9 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนพานพร้าว ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน เข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ ด้วยความสนใจและซักถามการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานต่างๆ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ การถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (8 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ การถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีนายบุณญศักดิ์ บุญประสงค์ สาธารณสุขอำเภอเวียงสระ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการฯ ในการนี้มี คณะ ผอ.รพ.สต.ในเขตอำเภอเวียงสระ และ อสม.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ท่าน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561
ผลผลิตจากเห็ดหลินจือ ที่เพาะไว้ มาอบแห้งภายในโรงอบแห้ง(Green house) (7 ส.ค. 2561)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร บ้านหนองสองห้อง จ.หนองคาย โดยนายประวิทย์ พวงพงษ์ ได้ขออนุญาตนำผลผลิตจากเห็ดหลินจือ ที่เพาะไว้ มาอบแห้งภายในโรงอบแห้ง(Green house) ของ ศบ.4 (จ.หนองคาย) ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปราศฝุ่นละออง มีมาตรฐานและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ได้มีเพาะเห็ดอีกหลายชนิดด้วยกัน วันที่ 7 สิงหาคม 2561
นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 "สนุกกับกระบวนการวิทย์ พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์" (7 ส.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 "สนุกกับกระบวนการวิทย์ พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์" ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (7 ส.ค. 2561)
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จำนวน 43 คน
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (6 ส.ค. 2561)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จังหวัดอุบลราชธานี) จัดประชุมครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537