หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานตามมิติศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จัดจ้างทำเทคโนโลยีพลังงาน) โดยวิธีพิเศษ (จ)324/2559
ประกาศราคากลาง โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน โดยวิธีคัดเลือก (จ)290/2559
ประกาศราคากลาง โครงการ Thailand Energy Awards 2016 โดยวิธีคัดเลือก (จ)249/2559
ประกาศราคากลาง โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานตามมิติศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (การจัดซื้อเทคโนโลยีพลังงาน) โดยวิธีพิเศษ (จ)325/2559
ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานควบคุม โดยวิธีคัดเลือก (จ)322/2559
ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารควบคุม โดยวิธีคัดเลือก (จ)321/2559
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ)323/2559
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างซ่อมแซมหอระบายความร้อม Cooting Tower ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีพิเศษ (จ) 318/2559
ประกาศราคากลาง โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนึรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก (จ)317/2559
ประกาศราคากลาง งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มโรงแรม) โดยวิธีคัดเลือก (จ)312/2559
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 315/2559
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ) โดยวิธีคัดเลือก (จ)316/2559
ประกาศราคากลาง โครงการงานขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ)314/2559
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) โดยวิธีคัดเลือก (จ)313/2559
ประกาศราคากลาง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลิต จำนวน 5 รายการ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต จำนวน 5 รายการ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 12 รายการ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 8 รายการ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีพิเศษ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537