หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) จำนวน 8 รายการ (ส. 9)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุุงเทพมหาคร 1 คัน (ส. 11)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทเตาหุงต้ม) จำนวน 4 รายการ (ส. 8/2560)
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
ประกาศจัด จัดจ้าง ใช้บริการ TOT Fiber 2U (ความเร็ว 35/15 Kbps)
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) (เลขที่ 47/2559) โดยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร ตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบเครื่องกลไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 46/2559)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 44/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนธานี) และอาคารศูนย์ฝึกอบรม (Mini Plant) โดยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอุนรักษ์พลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 45/2559)
ประกาศสอบราคาจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยงู ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (ส. 6/2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ( ส. 5/2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส.7/2560 ว่าจ้างทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านป่าคา ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ส.4/2560 รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน
ประกาศสอบราคาจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการบ้านทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง (เลขที่ ส. 3/2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส.2/2560 จ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส.1/2560 ว่าจ้างทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการกามาผาโด ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 1 แห่ง
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน (ส.40/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย (ส.41/2559)
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครืองข่ายของระบบฐานข้อมูล การเงิน การคลังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส. 42/2559)
ประกาศสอบราคา เลขที่ ส. 39/2559 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537