หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ส.33/2559 เรื่อง ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทีใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง
ยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่่ ส.30/2559 เรื่อง ว่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สถานีพัฒนาการเกษตรที่ีสูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง
ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 38/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ ฯ ) โครงการห้วยแม่ต๋ำน้อย ฯ วิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 39/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ ฯ โครงการห้วยปูลิงฯ e-bidding
ประกาศเลขที่ 35/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ กลุ่มที่ 3 e-bidding
ประกาศเลขที่ 36/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบฯ โครงการห้วยปูลิง e-bidding
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 38/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า) โครงการห้วยแม่ต๋ำน้อยฯ e-bidding
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 37/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ ฯ โครงการห้วยแม่ต๋ำน้อย ฯ )วิธี e-bidding
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2559 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีสอบราคา ส.32/2559
ประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ 34/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้าง เลขที่ 33/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้าง เลขที่ 32/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธี e-bidding
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ชุดเครื่องสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2559 โดยวิธีสอบราคา (ส.31/2559)
ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 28/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพืันที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลติต จำนวน 5 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 22/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้าง เลขที่ 29/2559 เรื่อง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงหใม่ 1 แห่ง
ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 24/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 23/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 25/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 8 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 26/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 12 รายการ โดยวิธี e-bidding

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537